Kontakt

Detaljplan för Norra kv Domaren

Ett förslag till detaljplan för Norra kvarteret Domaren, del av fastigheten Säffle 7:1, har upprättats.

Planområdet är beläget i centrala Säffle mellan Östra Storgatan i söder och E45 i norr samt Tingsgatan i väster och Kyrkogatan i öster.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna för bebyggelse för bostadsändamål samt att utöka förskolegård för Domaren 1. Detaljplanen avser att skapa flera möjligheter till byggnation av såväl gruppbostad som centrumnära bostäder, och samtidigt vara flexibel i sin utformning.

Den aktuella planläggningen har stöd i gällande översiktsplan. Områdets tänkta användning är även förenlig med fördjupningen av översiktsplanen för Säffle stad (FÖP).

För att ge alla intresserade möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget finns detta utställt under tiden 23 december 2020 – 22 januari 2021 på:

 • Miljö- och byggförvaltningen, Järnvägsgatan 9
  öppet vardagar 08.00-12.00 och 13.00-15.30

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligt till miljö- och byggnadsnämnden, 661 80 Säffle eller miljo.bygg@saffle.se senast den 22 januari 2021. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Här hittar du planhandlingarna

Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2020-12-18