Översiktsplan
Kontakt

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska bland annat ange hur mark- och vattenområden och den bebyggda miljön i kommunen långsiktigt ska användas.

Gemensamt för alla översiktsplaner är att de inte innehåller några juridiskt bindande bestämmelser vare sig för myndigheter eller enskilda. Planen har däremot en viktig vägledande funktion.

I Säffle kommuns översiktsplanen ingår även utpekande av landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge (LIS).

Här hittar du planhandlingarna

Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2020-10-20