Bild
Kontakt

Sophämtning

Det är kommunen som ansvarar för att samla in och ta hand om hushållsavfall och liknande avfall som uppkommer i kommunen.

I Säffle kommun sköts insamlingen av kärl- och säckavfall av Urbaser AB. Teknik- och fritidsförvaltningen sköter kundtjänst och fakturering av renhållning i kommunen.

Vid frågor som rör din sophämtning, hämtningsdag, abonnemangsförändringar och beställningar vänligen kontakta kundtjänsten för vatten och renhållning.

Placering av ditt kärl för hushållsavfall i Säffle kommun

Hur ditt sopkärl placeras i förhållande till var hämtning kan ske med sopbilen spelar en stor roll för arbetet med att samla in avfall i kommunen.
Våra renhållningsarbetare tömmer i genomsnitt 350 kärl varje dag och vi ber därför dig som kund att placera ditt kärl på ett sådant sätt så vi kan utföra insamlingsarbetet på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt.

 • Ställ kärlet väl synligt på ditt hämtställe senast klockan 06:00 på din hämtdag. Ditt hämtställe är lämplig plats inom 6 meter från där sopbilen kan stanna.
 • Placera kärlet med hjulen och draghandtaget riktade utåt mot sopbilen. Draghandtaget får inte blockeras av staket eller växtlighet.
 • Underlaget ska vara hårdgjort och slätt så att kärlet kan rullas till sopbilen. Kärlen får inte stå upphöjt och ska inte behöva lyftas över tröskel.
 • Fyll inte kärlet med mer avfall än att locket kan stängas helt. Har du tillfälligt mer avfall så kan du beställa extra hämtning via kundtjänst.

Kontakt vid frågor och funderingar

Kundtjänst för VA och renhållning:
Telefon 0533-68 15 89 (vardagar kl. 09:30-12:00 och 13:00-15:30)

E-post: varenhallning@saffle.se

Kontakt vid frågor och funderingar

Kundtjänst för VA och renhållning:
Telefon 0533-68 15 89 (vardagar kl. 09:30-12:00 och 13:00-15:30)

E-post: varenhallning@saffle.se

Telefon: 0533-68 15 89

E-post: varenhallning@saffle.se

Telefontid:
09:30-12:00
13:00-15:30

Kontakt
 • Kundtjänst vatten- och renhållning

  Frågor om fakturor, abonnemang, kärl och tömning

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 15 89

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Telefontid:
  09:30-12:00
  13:00-15:30

Senast uppdaterad • 2020-02-21