Kontakt

Sophämtning

Kommunen ansvarar för att samla in och ta hand om kommunalt avfall och liknande avfall som uppkommer i kommunen.

I Säffle kommun sköts insamlingen av kärl- och säckavfall av teknik- och fritidsförvaltningen. Här hittar du även kundtjänst för vatten- och renhållning som sköter om fakturering av renhållningstjänster.

Kundtjänsten för VA och renhållning

Telefontid: Vardagar klockan 09:30-12:00.

Telefon: 0533-68 15 89
E-post: varenhallning@saffle.se

Hur ditt sopkärl placeras i förhållande till var hämtning kan ske med sopbilen spelar en stor roll för arbetet med att samla in avfall i kommunen. Våra renhållningsarbetare tömmer i genomsnitt 350 kärl varje dag och vi ber därför dig att placera ditt kärl på ett sådant sätt så vi kan utföra insamlingsarbetet på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt. Tänk på att ditt kärl inte töms om det är överfullt eller felvänt.

 • Ställ kärlet väl synligt på ditt hämtställe senast klockan 06:00 på din hämtdag. Ditt hämtställe är lämplig plats inom 6 meter från där sopbilen kan stanna.
 • Placera kärlet med hjulen och draghandtaget riktade utåt mot sopbilen. Draghandtaget får inte blockeras av staket eller växtlighet.
 • Underlaget ska vara hårdgjort och slätt så att kärlet kan rullas till sopbilen. Kärlen får inte stå upphöjt, ska stå på plan mark och inte behöva lyftas över tröskel eller höga kanter.
 • Fyll inte kärlet med mer avfall än att locket kan stängas helt. Se till att locket ligger mot kärlets kant och att det inte glipar. Placera inga föremål på locket. Har du tillfälligt mer avfall så kan du beställa extra hämtning via kundtjänst.
 • Har ditt kärl inte blivit tömt på grund av ovanstående punkter så kan du beställa extra hämtning mot avgift hos kundtjänsten för vatten- och renhållning.
Vänd ditt sopkärl med handdtaget utåt, max 6 meter från hämtstället.

Information om din sophämtning


Förberedelser pågår för att kunna erbjuda hushåll insamling av matavfall. Vårt mål är att erbjuda de första hushållen matavfallsabonnemang hösten 2022.

 • Varför ska vi börja sortera ut matavfall?
  Enligt återvinningsmålet i Säffle och Åmåls kommuners avfallsplan så ska ”matavfallet ses som en resurs”. Genom att sortera ut matavfall kan man använda detta för att producera biogas/biogödsel.
 • Hur mycket matavfall slängs i det gröna kärlet?
  En analys som gjordes 2019 visar att matavfallet motsvarar cirka 30% av det som slängs i soptunnan. Det motsvarar cirka 2 200 ton matavfall i Säffle och Åmåls kommuner varje år. Totalt skickas cirka 7 200 ton avfall för förbränning varje år.
 • Måste jag och mitt hushåll sortera ut matavfall?
  Vilken taxa och vilka sophämtningsabonnemang som kommer att finnas beslutas av Säffle respektive Åmåls kommunfullmäktige under senare delen av 2021.
 • Varför har valet blivit att använda ett separat kärl och papperspåse?
  Insamlingssystemet med ett brunt ventilerat kärl för matavfall kombinerat med en papperspåse är det system som de flesta kommuner i Sverige använder. Det är ett robust och enkelt system för alla. Det är viktigt att själva insamlingssystemet är enkelt för kund.
 • Vad är miljövinsten med att samla in matavfall?
  Låt matresterna få nytt liv! När du sorterat ut ditt matavfall så transporteras det till en biogasanläggning. Där återvinns matavfallet till biogas och biogödsel. Biogasen kan användas som bränsle i fordon istället för bensin och diesel. Biogödsel kan spridas på åkermark som gödning, det gör att vi till slut får ny mat på våra bord. Varje liten matbit som återvinns gör skillnad.
 • Jag har kompost och vill fortsätta med detta. Kommer denna möjlighet finnas kvar?
  Vilken taxa och sophämtningsabonnemang som kommer att finnas beslutas av Säffle respektive Åmåls kommunfullmäktige. Målet är att beslut i denna fråga tas under senare delen av år 2021.
 • Kommer sophämtningen att bli dyrare än idag?
  Renhållningstaxan tas fram enligt självkostnadsprincipen (taxan ska täcka de kostnader som kommunen har för att samla in mat- och restavfall.) Taxan kommer med största sannolikhet att vara högre år 2022, på grund av faktisk kostnadsutveckling när det gäller varor som bränsle, och kostnader för att behandla avfallet som samlas in.
 • När kommer mitt hushåll att få börja sortera ut matavfall? Teknik- och fritidsförvaltningen kommer nu att påbörja arbetet med att planera och förbereda verksamheten. Arbetet omfattar planerering av ordningen som de olika områden i kommunerna ska ställas om till matavfallsinsamling. När informationen finns tillgänglig kommer den att läggas ut på kommunernas hemsidor skickas till dig som kund.
 • Hur ska jag göra med papperspåsar och kärl?
  En viktig del i vårt arbete är att ta fram information till dig om hur du på bästa sätt kan sortera ut matavfallet. När mer information finns tillgänglig så kommer denna att läggas ut på kommunernas hemsidor och även skickas till dig som kund.
Taxor och avgifter

Vanliga frågor och svar

 • Vad gör jag om jag behöver ha mitt kärl tömt innan ordinarie tömning?
  Om du har extra mycket sopor och ditt kärl behöver en extra tömning kan du beställa en budning (extra tömning). Du kan köpa en röd säck som du ställer bredvid ditt kärl. Säcken tas med på ordinarie tömningsdag. Kostnad för din extrasäck är 86 kronor. Extra tömning för kärl med storlek 140, 190 och 240 liter är 147 kronor/tömning
  Kontakta oss på kundtjänst så hjälper vi dig med detta.
 • Mitt kärl är ej tömt, varför?
  Detta kan bero på att kärlet inte är utställt i tid, att det är överfullt, (att locket ej är helt stängt) eller att avfallet är felsorterat.
 • Vilken dag i veckan töms mitt kärl? Hur byter jag kärlstorlek?
  Chatta med oss! Vi svarar gärna på dina frågor. Du kan även kontakta vår kundtjänst på 0533-68 15 89, eller skicka e-pst till: varenhallning@saffle.se så hjälper vi dig.
 • Jag har sommarabonnemang, vilken period töms mitt kärl?
  Ditt sommarabonnemang gäller mellan 1/5-30/9 varje år. Tömningen av ditt kärl startar automatiskt.
 • När får jag ett kärl för matavfall?
  Säffle och Åmåls kommuner har tagit ett beslut om att kärl för matavfall ska finnas. När detta arbete dras igång kommer detta att ske områdesvis. Du får information när detta sker.


 

Information om din sophämtning

Kontakt
 • Kundtjänst vatten- och renhållning

  Frågor om fakturor, abonnemang, kärl och tömning

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 15 89

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Du vet väl om att du även kan ställa dina frågor till oss i vår chatt?

  Telefontid vardagar:
  09:30-12:00

Senast uppdaterad • 2022-06-27