Stäng
Kontakt

Sophämtning och matavfallsinsamling

Vi är glada att kunna erbjuda dig möjligheten att sortera ut ditt matavfall med start 1 november 2022. Insamlingen av matavfall kommer att ske etappvis och du informeras i god tid när vi kommer till dig. Observera att du får det bruna kärlet först när vi kommer till ditt område och när du gjort ditt val att börja sortera ditt matavfall.

Vecka 14
Ställ ut ditt kärl en dag tidigare än ordinarie hämtdag, och låt det stå kvar tills det är tömt

Vecka 15
Ställ ut ditt kärl på ordinarie hämtdag och låt det stå kvar tills det är tömt

Ställ ut ditt kärl senast 06:00 den aktuella dagen, och låt det stå kvar tills det blir tömt.

Insamling av returpapperskärl i Säffle kommun

Just nu pågår insamling av returpapperskärl i Säffle kommun.

Kärlen hämtas in av renhållningsenhetens personal endera vid din ordinarie tömning, eller av särskild avsedd bil. I dagsläget hämtar vi i centrala Säffle och kommer påbörja insamlingen på landsbygden i mars och april månad.

Vi hämtar in kärlen främst med anledning av att tjänsten för tidningskärl upphörde att gälla 1 november. Sopbilen är utrustad med två fack, ett för restavfall och ett för matavfall. Facket för matavfall ersätter alltså det som tidigare var fack för returpapper.

Vi hänvisar till kommunens återvinningsstationer gällande returpapper som ska slängas.

Tack för din hjälp!

Kommunen ansvarar för att samla in och ta hand om kommunalt avfall och liknande avfall som uppkommer i kommunen.

I Säffle kommun sköts insamlingen av kärl- och säckavfall av teknik- och fritidsförvaltningen. Här hittar du även kundservice för vatten- och renhållning som sköter om fakturering av renhållningstjänster.

Visste du att om du sorterar ut 4 stycken 2-kilos påsar med matavfall och omvandlar dem till biobränsle så kan du ta dig en tur från stora lilla Åmål till Säffle på en kopp kaffe.

Sortera matavfall eller hemkompost?

När du sorterar ut ditt matavfall tas både näring och
energi tillvara och återvinns till biogas och biogödsel.

När du hemkomposterar tas endast näringen tillvara om kompostjorden återanvänds vid odling.
Vid hemkompostering bildas även växthusgaser som inte är bra för miljön.

Frågor och svar
Abonnemang och taxor

Såhär beställer du sophämtning

Kontakt
 • Frågor om matavfall

  Frågor om abonnemang, kärl och tömning gällande matavfall

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 17 55

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Vid frågor gällande hemkompost eller förlängt hämtningsintervall kan du ställa dessa till miljo.bygg@saffle.se

  Telefontid vardagar:
  09:30-12:00

 • Kundservice vatten- och renhållning

  Frågor om fakturor, abonnemang, kärl och tömning

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 15 89

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Du vet väl om att du även kan ställa dina frågor till oss i vår chatt?

  Telefontid vardagar:
  09:30-12:00