Frågor och svar

Enkel självservice för invånare

Felanmälan

Hjälpa oss hitta fel

Hitta boende

Fastighetsmäklare och hyresvärdar

Boende, trafik & miljö

Teknik- och fritidsförvaltningen och miljö- och byggkontoret i kommunen har nyckelroller för att en mängd samhällsfunktioner ska fungera och utvecklas. Infrastrukturen ska fungera alla dagar på året, under hela dygnet.

Här hittar du information som rör allt ifrån vatten och avlopp till renhållning, gator, avfallshantering och trafik. Här kan du också läsa mer om miljö- och hälsoskydd, energirådgivning, bygglov och bostadsanpassning.

Akuta problem med exempelvis vattenförsörjning ska alltid ringas in till kommunen. Under
Dagtid ring : 0533-68 17 50.
Efter kontorstid ring: SOS Alarm 054-83 06 90.

Här hittar du våra e-tjänster
Kontaktuppgifter till teknik- och fritidsförvaltningen
Kontaktuppgifter till miljö- och byggförvaltningen

Cykling och cykelvägar

Välkommen att utforska Sveriges yngsta stad med cykel! I Säffle ligger det mesta centralt. Flera cykelvägar ligger naturskönt längs Byälven. Det finns ett nät av cykelvägar som binder ihop stadens stadsdelar med centrum och varandra.

Kollektivtrafik

Säffle har ett strategiskt geografisk läge där E45, E18 och järnvägen korsar kommunen. Vi är också mycket förskonade för långa bilköer vilket gör vardagen lätt och smidig.

Bygglovsprocess

Att söka bygglov kan kännas lite krångligt. Här hittar du information om hur bygglovprocessen ser ut, vad du behöver tänka på och göra, från idé till slutbesked.

Sophämtning och matavfall

Vi är nu i full fart i att införa matavfallsinsamling. Detta sker etappvis och du informeras i god tid när vi kommer till ditt område. Det bruna kärlet får du först när vi kommer till ditt område, efter att du gjort ditt val att börja sortera ditt matavfall.