Bild
Kontakt

Grundläggande barnskötarutbildning - Kombinationsutbildning

En kombinationsutbildning för dig som vill arbeta inom förskolan eller fritidshem och samtidigt lära dig svenska.

Utbildningen ger dig kunskaper för enklare arbeten inom förskola och fritidshem. Du får grundläggande kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Utbildningen pågår under 20 veckor. Efter utbildningen kan du göra en ansökan till kommunens bemanningsenhet för att arbeta som vikarie inom barnomsorgen.

I utbildningen varvas teori i klassrummet och praktik inom förskole- och fritidshemverksamheter i Säffle kommun. När du studerar en kombinationsutbildning läser du svenska integrerat med yrkeskurser. Undervisningen i yrkeskurserna på gymnasial nivå sker på Säffle Lärcenter. Parallellt läser du svenska som andraspråk på din nivå. Din språklärare arbetar tillsammans med yrkesläraren för att du ska lära dig nya ord och begrepp som har med yrket att göra samtidigt som du lär dig det svenska språket.

Utbildningstid

20 veckor heltidsstudier.

Utbildningen ställer krav på egna studier utöver klassrumsundervisningen. Det betyder att egna studier på fritiden kommer att krävas av dig för att klara av studierna.

Förkunskapskrav

Godkänt betyg i Sfi C.

Studieekonomi

Utbildningen är kostnadsfri, men du får själv stå för litteratur och studiematerial samt eventuella resor till din praktikplats.

Utbildningen berättigar studiemedel från CSN.

Registerutdrag

Den som ska arbeta eller på andra sätt verka inom förskolans verksamheter ska visa ett utdrag ur polisens belastningsregister. Blir du antagen till utbildningen ansöker du om utdraget som ska uppvisas vid kursstart. Se polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du göra en ansökan till kommunens bemanningsenhet för att arbeta som vikarie inom barnomsorgen.Ansökningsperiod

Kursstart

16 maj till 23 juni 2022

22 augusti 2022


Kurs

Poäng

Kurskod

Etnicitet och kulturmöten

100p

SOIETN0

Skapande verksamhet

100p

PEGSKP0

Yrkessvenska

100p

KGYORI11F

Svenska/Svenska som andraspråk på din nivå

100pKontakt
Senast uppdaterad • 2022-05-16