Bild
Kontakt

Elektriker - Kombinationsutbildning

En kombinationsutbildning för dig som ser en framtid som elektriker och samtidigt vill lära sig det svenska språket..

När du studerar en kombinationsutbildning läser du svenska integrerat med en yrkesutbildning. Undervisningen i yrkeskurserna på gymnasial nivå sker på Säffle Industricenter. Parallellt läser du svenska som andraspråk på din nivå. Din språklärare arbetar tillsammans med yrkesläraren för att du ska lära dig nya ord och begrepp som har med yrket att göra samtidigt som du lär dig det svenska språket.

Säffle Lärcenter erbjuder två inriktningar:

Automation

Målet för inriktningen Automation är att du ska få grundläggande kunskaper i att planera, installera och driftsätta olika typer av automatiserade system.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som automationstekniker eller industrielektriker. Under studietiden läses kurser inom mät-, styr- och reglerteknik, PLC-programmering samt elinstallationer. Du får testa på att programmera, installera, felsöka och underhålla automatiserade produktionsanläggningar inom industrin.

Vi är ETG-partner, det innebär att lärlingstiden efter utbildningen ersätts med 300 timmar kvalitetssäkrad APL (Arbetsplatsförlagt lärande). APL genomförs under utbildningen på ortens industrier och andra företag som jobbar mot industrin. Efter utbildningen kan du söka ett yrkescertifikat från ECY som elektriker industri och automation om du klarar ETG-kraven.

Installation

Målet för inriktningen Installation är att du ska få grundläggande kunskaper i att installera och reparera elanläggningar, larm och system för tv och datorer. Inriktningen ger dig möjlighet till jobb som installations-, industri- eller servicetekniker.

Vi är ETG-partner, det innebär att lärlingstiden efter utbildningen ersätts med 300 timmar kvalitetssäkrad APL (Arbetsplatsförlagt lärande). APL genomförs under utbildningen på ett elinstallationsföretag eller på någon industri. Efter utbildningen kan du söka ett yrkescertifikat från ECY om du klarar ETG-kraven.

ECY-certifikat

Efter utbildningen kan du söka ECY-certifikat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du klarat kraven för ETG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kravet för certifikat är 1500 gymnasiepoäng enligt ECY. För att kunna ta certifikatet behöver du kunskap motsvarande lägst betyget E i nedanstående ämnen:

  • Svenska/Svenska som andraspråk A eller 1
  • Matematik A eller 1
  • Engelska A eller 5

Med ECY-certifikat är du färdig elektriker (förstaårsmontör) och kan anställas som förstaårsmontör direkt, utan att behöva göra lärlingstimmar.

Om du saknar betyg i något eller några av ämnen för att söka ECY-certifikat kan du vända dig till vår studie- och yrkesvägledare.

Utbildningstid

100 veckors heltidsstudier.

Utbildningen kan variera i längd och poäng beroende på vilka språkkurser som ingår.

Förkunskapskrav

Avslutad SFI D-kurs.

Studieekonomi

Utbildningen berättigar till studiemedel för kurserna på grundläggande och gymnasial nivå.

Kurs

Poäng

Kurskod

Datorteknik 1a

100p

DAODAT01a

Elektromekanik

100p

ELRELK0

Energiteknik 1

100p

ENEENE01

Mekatronik 1

100p

MEKMEK01

Allmän automationsteknik

100p

AUOALL0

CAD 1

50p

CADCAD01

CAD 2

50p

CADCAD02

Elmotorstyrning

100p

INSELS0

Fastighetsautomation 1

100p

FAIFAS01

Mekatronik 2

100p

MEKMEK02

Mät- och reglerteknik

100p

MÄTMÄT0

Mät- och styrteknik

100p

MÄTMÄO0

Praktiskt ellära

100p

ELLPRA0

Programmerbara styrsystem

100p

MÄTPRR0

Servicekunskap

100p

MÄTPRR0

Komvuxarbete

100p

KVAREE

Grundläggande Svenska som andraspråk

600p


Kurs

Poäng

Kurskod

Elkraftteknik

100p

ELRELFO

Elektromekanik

100p

ELRELKO

Praktisk ellära

100p

ELLPRAO

Elinstallationer

200p

INSELIO

Belysningsteknik

100p

INSBESO

Elmotorstyrning

100p

INSELSO

Kommunikationsnät 1

100p

INSKOM01

Datorteknik 1A

100p

DAODAT01A

Energiteknik 1

100p

ENEENE01

Mekatronik 1

100p

MEKMEK01

Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem

100p

LARLAMO

Fastighetsautomation 1

100p

FAIFAS01

Servicekunskap

100p

FÖSSEVO

Komvuxarbete

100p

KVAREE

Grundläggande svenska som andraspråk

600p


I ansökan ska du ha med ett personligt brev, cv och betygsdokument. Ansökan behandlas inte om dessa dokument saknas.

Ansökningsperiod

Kursstart

5 september till 30 september 2022

7 november 2022

Ansök här via vår E-tjänst
Kontakt
Senast uppdaterad • 2022-05-10