Bild
Kontakt

Husbyggnad - lärling

En lärlingsutbildning för dig som ser en framtid inom byggindustrin med inriktning husbyggnad.

Denna lärlingsvuxutbildning på gymnasial nivå riktar sig till dig som vill jobba med husbyggnad och de olika yrken som är involverade. Utbildningens innehåll kan variera mellan de olika omgångarna då industrins behov styr vilka kunskaper som är relevanta. 80% av utbildningen sker på Moelven Byggmoduler i Värmlandsbro.

Utbildningsperiod

Totalt 20 veckors heltidsstudier.

Förkunskapskrav

Godkänd svenska/svenska som andraspråk motsvarande årskurs 9 eller grundläggande vuxenutbildning.

Studieekonomi

Utbildningen berättigar studiemedel från CSN.

Upplägg

I din utbildning läser du kurser inom bygg på 400 poäng . Ett urval av nedanstående kurser kan komma att bli aktuella delvis eller i sin helhet utifrån industrins behov.

Kurs

Poäng

Kurskod

Husbyggnadsprocess

200p

HUSHUBO

Husbyggnad 2

200p

HUSHUS02

Golvläggning 1

100p

GOLGOL01

Golvläggning 2

100p

GOLGOL02

Golvläggning 3

200p

GOLGOL03

Trä 1

100p

TRÄTRK01

Trä 2

100p

TRÄTRK02

Trä 3

100p

TRÄTRK03

Bygga i trä

100p

TRÄBYG0

Så fungerar antagningen

Alla sökande till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Urvalet görs enligt förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

Ytterligare urval sker också genom intervjuer. Om du blir antagen får du en kallelse till utbildningen före kursstart.

Sista ansökningsdag

  • I ansökan ska du ha med ett personligt brev, cv och betygsdokument. Ansökan behandlas inte om dessa dokument saknas.

Utbildningen startar under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Ansökningsperiod

Kursstart

23 maj till 22 juli 2022

5 september 2022

december 2022 / januari 2023

februari 2023

Ansök här via vår E-tjänst
Kontakt
Senast uppdaterad • 2022-05-20