Bild
Kontakt

Yrkesutbildning Komvux

Yrkesvux är en statlig extra satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå.

Vad är yrkesvux?

Yrkesvux är en statlig extra satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå. Tanken är att samtliga utbildningar ska leda till arbete i bristyrkesområden, det vill säga att det ska vara lätt att få jobb efter slutförd utbildning. Du läser en utbildning för ett specifikt yrke. Med utbildning menas flera sammansatta enskilda kurser som skapar en sammanhållen utbildning.

Vem får delta?

Satsningen riktar sig främst till de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Det kan också vara möjligt för den som läst en studieförberedande utbildning att växla om och skaffa sig en yrkesutbildning.

Om platserna inte räcker till alla behöriga sökande ska företräde ges till den som har svag ställning på arbetsmarknaden. Du är behörig att studera inom komvux från och med andra kalenderhalvåret (hösten) det år du fyller 20 år. Du som har ett slutbetyg från gymnasieskolan får börja studera även om du är under 20 år.


Denna lärlingsutbildning på gymnasial nivå riktar sig till dig som vill arbeta inom förskolan. Utbildningen ger dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Utbildningen pågår under 60 veckor och innefattar 1300 poäng. Efter utbildningen kan du söka tjänst som barnskötare.

I utbildningen varvas teori och praktik, studierna bedrivs både i grupp och enskilt. 70% av utbildningstiden är förlagd på en arbetsplats och resterande tid på Lärcenter. Utbildningen är CSN-berättigad.

Den här utbildningen ger dig möjlighet att söka jobb inom industrin. Utbildningen startar vid flera tillfällen under 2020.
I utbildningen ingår praktik i ett företag i din hemkommun. När du är klar kan du söka många olika jobb inom industrin. Läs i foldrarna om de olika alternativen. Utbildningen är CSN-berättigad.


Sista anmälningsdag

Kurstart

6 april

4 maj

27 april

25 maj

Senast uppdaterad • 2020-05-11