Bild
Kontakt

Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Utbildningen utvecklar dina kunskaper och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ger kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.

Utbildningen omfattar 60 veckor (tre terminer) och innefattar 1500 gymnasiepoäng. I varje termin ingår fyra veckors obligatorisk praktik. Praktiken innebär både dag-, kväll- och helgtjänstgöring.

Vid terminstart för hel utbildning är det en veckas obligatorisk närundervisning. Därefter har vi obligatoriska närträffar (minst två dagar per vecka) som är inplanerade under hela terminen.

Du har även möjlighet att läsa enstaka kurser tillhörande utbildningen. Även här finns det inplanerade närträffar som är obligatoriska.

Validering

Du har möjlighet att validera din praktik. För att tillgodoräkna din praktik är det viktigt att arbetsgivarintyg inom vård och omsorg bifogas med ansökan.

Vad kostar det?

Utbildningen kostar ingenting, men du betalar för läromedel som lärarna rekommenderar.

Vad kan jag studera?

Hel utbildning på 1500 poäng eller enstaka kurser

Läs mera om våra kurser nedan.

Behörighetskrav

Grundläggande svenska/svenska som andraspråk och samhällskunskap motsvarande årskurs 9.

Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta inom:

Funktionshinderområdet
Hälso- och sjukvård
Psykiatri
Äldreomsorg

Kursens namn

Poäng

Kurskod

Etik och människans livsvillkor

100 p

MÄNETI0

Gymnasiearbete

100 p

GYARV0

Hälsopedagogik

100 p

HÄLHÄL0

IT i vård och omsorg

100 p

ITIITI0

Medicin 1

150 p

MEDMED01

Psykiatri 1

100 p

PSYPSY01

Psykologi 1

50 p

PSKPSY01

Specialpedagogik 1

100 p

SPCSPE01

Svenska 1

100 p

SVESVE01

Svenska som andraspråk 1

100 p

SVASVA01

Vård och omsorgsarbete 1

200 p

VÅRVÅR01

Vård och omsorgsarbete 2

150 p

VÅRVÅR02

Samhällskunskap 1a1

50 p

SAMSAM01A1

Kursens namn

Poäng

Kurskod

Akutsjukvård

200 p

SJUAKU0

Hemsjukvård

100 p

SJUHEM0

Palliativ vård

100 p

SJULIN0

Psykiatri 2

100 p

PSYPSY02

Kost, måltid och munhälsa

150 p

HÄLKOS0

Samhällsbaserad Psykiatri

100 p

PSYSAM0

Socialpedagogik

100 p

PEASOC0

Specialpedagogik 2

100 p

SPCSPE02

Svenska 2

100 p

SVESVE02

Svenska 3

100 p

SVESVE03

Svenska som andraspråk 2

100 p

SVASVA02

Svenska som andraspråk 3

100 p

SVASVA03

Vård och omsorg vid demenssjukdom

100 p

GERVÅR0

Vårdpedagogik och handledning

100 p

PEAVÅD0

Äldres hälsa och livskvalitet

100 p

GERÄLD0

Senast uppdaterad • 2020-01-27