Praktik med yrkes-SFI
Kontakt

Yrkes-SFI

Praktisera på en arbetplats samtidigt som du får undervisning i svenska språket.

Vad är Yrkes-SFI?

Praktik med yrkes-SFI är en satsning för dig som läser Svenska för invandrare (SFI). Du har praktik samtidigt som du får språkundervisning som är anpassad och kopplad till yrket. Syftet med praktik med yrkes-SFI är att du ska gå framåt i dina språkkunskaper samtidigt som du får lära dig mer om ett specifikt yrke. Praktik med yrkes-SFI anordnas i samarbete med Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen.

Vem får delta?

Satsningen riktar sig till elever inom SFI som uppnått C-nivå i tala och höra samt har ett intresse av- och funderar på att i framtiden arbeta inom yrkesområdet.

Upplägg

Du är på praktikplatsen tre dagar i veckan och har SFI på Säffle Lärcenter två dagar och detta under fyra månader. Innehållet i språkundervisningen ska spegla det du möter på praktikplatsen.

Handledarutbildning

Inom ramen för denna satsning utbildas de handledare som har hand om dig på praktikplatsen.

Yrkesspår

Målare - yrkesvux SFI
Elektriker - yrkesvux SFI
Maskinoperatör - lärling SFI
Husbyggnad - lärling SFI
Senast uppdaterad • 2021-07-21