Bild
Kontakt

Yrkesutbildningar för dig som studerar på Sfi

Kombinationsutbildningar passar till dig som vill lära sig svenska samtidigt som du läser en yrkesutbildning på gymnasienivå.

Nu startar Säffle Lärcenter ett flertal utbildningar för dig som vill läsa en yrkesutbildning men inte uppfyller förkunskapskraven gällande språket.

När man studerar en kombinationsutbildning läser man svenska/svenska som andraspråk på sin nivå integrerat med en yrkesutbildning.

Läs mer om de olika utbildningar vi erbjuder via länken nedan.

Kombinationsutbildningar
Senast uppdaterad • 2022-06-16