Kontakt

Information om Covid-19 för vuxenutbildningen

På den här sidan har vi samlat information till dig som elev angående rådande situation kring Covid-19.

Nya direktiv angående Covid-19 (fr.o.m. 16 nov)

Det är för närvarande ett mycket allvarligt läge när det gäller smittspridning av Covid-19 och vi gör allt vi kan för att inte bidra till en försämring av läget. Inom vuxenutbildningen har vi beredskap för att ge en utbildning som är hållbar över tid och för att säkerställa både våra elevers och vår personals välbefinnande utgår vi alltid från Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer.

Vi har fortsättningsvis distans- och fjärrundervisning. I nuläget gäller det fram till 31 mars, men vi utgår från att det kan komma gälla hela våren fram till sommaren. Vissa grupper, som är i behov av att få sin undervisning i klassrum och där det kan vara avgörande för att de ska klara sina studier, är på plats och har lektioner. En del grupper på Sfi samt Lärvux hör till dessa. Information om vad som gäller får man från respektive lärare.

Fortsatt gäller detta när man är på plats på Lärcenter:

  • Gå direkt till ditt klassrum - undvik att uppehålla dig i korridorerna.
  • Vistas inte på Lärcenter om du inte har lektion.
  • Om du behöver hjälp och stöttning av din lärare eller av vägledare - boka tid.
  • Tvätta händerna ofta och håll avstånd!

Förhållningsregler kring covid-19 (fr.o.m. 26 okt)

Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma om du känner dig sjuk, eller är på väg att bli sjuk, med symtom som snuva, hosta eller feber gäller fortfarande. Detta även vid lindriga symtom.

I syfte att ytterligare bromsa smittspridningen av covid-19 gäller också förhållningsregler för personer som bor tillsammans med någon med bekräftad covid-19. Det innebär att symtomfria vuxna och gymnasieungdomar som bor med en covid-19-smittad ska stanna hemma från arbete och skola.

https://www.regionvarmland.se/om-regionen/pressrum/Pressmeddelanden/2020/10/nya-forhallningsregler-kring-covid-19/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta din lärare eller Lärcenters rektor.


Folkhälsomyndigheten har sammanställt information på andra språk än svenska om Covid-19. Klicka här för att komma till sidan med språköversättningar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Folkhälsomyndigheten (The Public Health Authority) has compiled information in other languages about Covid-19. Click here to visit the language translations page. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Värmland also have answers to questions in different languages. Click here to visit the page. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för delaktighet och Krisinformation.se har sammanställt information om Covid-19 på lättläst svenska. Nedan hittar du länkar för att ta del av informationen.

Funderar du på hur coronaviruset påverkar dina bidrag och lån från CSN? Klicka här för att komma till sidan som informerar dig kring detta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

CSN har sammanställt information på andra språk än svenska om hur det fungerar med studiemedel. Klicka här för att komma till sidan med språköversättningar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


CSN (the authority that manages Swedish student finance) has compiled information in other languages about student finance. Click here to visit the language translations page. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad • 2021-01-17