Kontakt

Information om Covid-19 för vuxenutbildningen

På den här sidan har vi samlat information till dig som elev angående rådande situation kring Covid-19.

Kravet på distansundervisning lättas upp

Det är fortfarande ett allvarligt läge när det gäller smittspridning av Covid-19 och gör allt vi kan för att inte bidra till en försämring av läget. Inom vuxenutbildningen har vi beredskap för att ge en utbildning som är hållbar över tid och vi kommer jobba successivt för en säker återgång.

Vi utgår alltid från Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer, och detta kan påverka möjligheten att bedriva klassrumsundervisning till viss del. Vuxenutbildningen kommer även i höst delvis att ges via distans och fjärrundervisning men vi har nu öppnat upp för vissa grupper som är i behov av att få sin undervisning i klassrum och där det kan vara avgörande för att de ska klara sina studier. Sfi och Lärvux är sådana grupper, men även andra kommer att ha närundervisning på ett eller annat sätt. Information om vad som gäller får man från respektive lärare.

Det är mycket viktigt att man följer de anvisningar vi ger på lärcenter:

  • Gå direkt till ditt klassrum - undvik att uppehålla dig i korridorerna.
  • Vistas inte på lärcenter om du inte har lektion.
  • Om du behöver hjälp och stöttning av din lärare eller av vägledare - boka tid.
  • Tvätta händerna ofta och håll avstånd!

Stanna hemma 48 timmar efter att du blivit frisk

Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma om du känner dig sjuk, eller är på väg att bli sjuk, med symtom som snuva, hosta eller feber gäller fortfarande. Detta även vid lindriga symtom. Vänta två dygn efter att du blivit frisk innan du träffar personer fysiskt.

Enligt smittskyddslagen ska var och en genom ”uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder” medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Var och en har ett stort ansvar att följa de rekommendationer som finns och ta det här på stort allvar.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta din lärare eller lärcenters rektor.


Folkhälsomyndigheten har sammanställt information på andra språk än svenska om Covid-19. Klicka här för att komma till sidan med språköversättningar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Folkhälsomyndigheten (The Public Health Authority) has compiled information in other languages about Covid-19. Click here to visit the language translations page.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Värmland also have answers to questions in different languages. Click here to visit the page. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för delaktighet och Krisinformation.se har sammanställt information om Covid-19 på lättläst svenska. Nedan hittar du länkar för att ta del av informationen.

Funderar du på hur coronaviruset påverkar dina bidrag och lån från CSN? Klicka här för att komma till sidan som informerar dig kring detta.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

CSN har sammanställt information på andra språk än svenska om hur det fungerar med studiemedel. Klicka här för att komma till sidan med språköversättningar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


CSN (the authority that manages Swedish student finance) has compiled information in other languages about student finance. Click here to visit the language translations page.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad • 2020-08-24