Bild
Kontakt

Förberedande servicespår

Vad är förberedande servicespår?

Du studerar svenska och samhällskunskap /arbetsmarknadskunskap samt orienteringskurser som knyter an till din praktik och förbereder dig inför dina framtida studier. Du har under delar av din utbildning praktik inom vård och skola. På praktikplatsen tränar du svenska och lär dig hur det är att arbeta i Sverige. Syftet med studierna är att förbereda dig inför framtida yrkesutbildning och arbete inom serviceyrken. Utbildningen anordnas i samarbete mellan Säffle Lärcenter och Arbetsmarknadsenheten i Säffle kommun.

Vem får söka?

Utbildningen är för dig som snart är färdig med SFI eller som studerar delkurs 1 eller 2 i svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning (gruv). För att bli antagen till utbildningen måste du vara intresserad av att arbeta med ett serviceyrke. Du måste också kunna delta i praktiken som ingår i utbildningen. Efter du skickat in din ansökan kommer du kallas till en intervju. Rektorn på Säffle Lärcenter bestämmer sedan om du får börja utbildningen. Alla som sökt utbildningen meddelas om de antagits eller ej.

Hur studerar du?

Du kommer att studera och praktisera heltid (100%) under 40 veckor. Studierna kommer att ske på skolan och på distans. Möjlighet finns att söka studiemedel hos CSN för elever som studerar på grundläggande nivå.

När startar utbildningen?

Startdatum kommer att publiceras här när det blir aktuellt.

Hur många platser finns det?

10 platser

Har du frågor?

Om du har frågor om utbildningen kan du kontakta vägledaren Fenya Erzigkeit

Mejl: fenya.erzigkeit@larcenter.se

Tel: 0533 68 19 40

Har du frågor om praktiken kan du kontakta Nina Andersson på Arbetsmarknadsenheten.

Mejl: nina.andersson3@saffle.se

Tel: 0533 68 10 34

Du ska med din ansökan bifoga ditt CV och ett personligt brev där du berättar kort om dig själv och varför du vill studera det förberedande servicespåret.

Sista dag för ansökan

Kursstart

Ansökan

Du ansöker genom att fylla i dina uppgifter i e-tjänsten. Behöver du hjälp kan du kontakta vår resurs Ruqayyah. Boka tid via telefon: 0533 68 1055 eller mejl: ruqayyah.alkhatib@larcenter.se

Ansök här via vår E-tjänst
Kontakt
Senast uppdaterad • 2021-12-02