Bild
Kontakt

Vaccination mot Covid-19 för barn som har fyllt 12 år

Efter höstlovet (v. 44) kommer alla barn som har fyllt 12 år erbjudas vaccinering mot Covid-19. Ett brev med erbjudande om vaccination mot covid-19 har skickats ut från Region Värmland. Brevet har skickats till dig som är vårdnadshavare till barn som är folkbokförda i Värmland, med födelseår 2006–2009. Brevet innehåller erbjudande om vaccination mot covid-19, hälsodeklaration och samtyckesblankett.

Skolan kommer erbjuda vaccinering på Höglundaskolan, Tingvallaskolan och Tegnérskolan i samverkan med regionen. Personal från vårdcentralen i Säffle kommer att vaccinera och vaccinationen kommer att ske i skolans lokaler. Information om dagar och tider för de aktuella skolorna har gått ut i ett separat utskick till vårdnadshavare.

Drop in för allmänheten

Om du som vårdnadshavare ännu inte vaccinerat dig erbjuder vi drop in-vaccinering på Höglundaskolan (gäller enbart anhöriga på Höglundaskolan) och Tegnérskolan (gäller för samtliga som ännu ej vaccinerats).

Elever som vill ha vårdnadshavare med som stöd vid vaccineringen hänvisas också till drop in-tiden. Detta ska meddelas till skolans skolsköterska, för kontaktuppgifter se saffle.se/grundskola.

Samtyckesblanketten ska skrivas under av båda vårdnadshavare

Eleverna har sedan innan fått med sig ett kuvert hem. I detta kuvert ska samtyckesblanketten och hälsodeklarationen som regionen skickat hem läggas och lämnas snarast möjligt till mentor som ger kuvertet till skolsköterska. Observera att i de fall ni är två vårdnadshavare ska båda skriva under samtyckesblanketten. Samtyckesblanketten ska lämnas in även om ni tackar nej till vaccinationen.

Om du kryssat ja i någon ruta på hälsodeklarationen

Om du kryssat ja i någon ruta på hälsodeklarationen behöver du ringa rådgivningen för att ta reda på om eleven kan vaccineras på skolan eller inte. Telefonnummer till rådgivningen är 010-831 80 70.

Information på andra språk

Information om vaccinering finns på flera språk. Klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att komma till översättningarna.

Kontakt
 • Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 90

  Industrigatan 10 A, Säffle

 • Erica Andrén

  Skolchef

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 16 50

  Industrigatan 10 A, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-10-29