Bild
Kontakt

Information om Covid-19 för förskola, grundskola och fritidshem

På den här sidan har vi samlat information till dig som vårdnadshavare angående rådande situation kring Covid-19. För information om distansundervisning, besök istället den här sidan.

Friska och symptomfria barn och elever ska vara i förskolan och skolan

Våra förskolor och skolor är öppna som vanligt och vi välkomnar alla friska barn och elever. Behöver ditt barn vara hemma utifrån läkares ordination, eller på grund av förkylningssymptom och sedan ytterligare 48 timmar, försöker vi hitta lösningar för att delta i skolans undervisning hemifrån via distansundervisning. Om det inte finns några medicinska grunder för att vara hemma har du som vårdnadshavare ett stort ansvar för att ditt barn kommer till förskolan och skolan.

Alla förskolor och skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Alla förskolor och skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. All personal som har minsta symptom är hemma och både förskolor och skolor har vidtagit ett antal åtgärder för att minska smittspridning:

 • Rutiner för handhygien för alla barn, elever och personal
 • Ökad utomhusvistelse i förskola och på fritidshemmen
 • Förändrade rutiner vid matsituationer och besök i skolrestauranger
 • Dela barnen i mindre grupper i den mån det är möjligt
 • Vårdnadshavare med symptom lämnar och hämtar sina barn utomhus

Stanna hemma 48 timmar efter att du blivit frisk

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Stanna hemma med ditt barn om det känner sig sjukt, eller är på väg att bli sjukt, med symtom som snuva, hosta eller feber. Detta gäller även vid lindriga symtom. Vänta två dygn efter att barnet blivit friskt innan det går tillbaka till förskola eller skola.

Enligt smittskyddslagen ska var och en genom ”uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder” medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Var och en har ett stort ansvar att följa de rekommendationer som finns och ta det här på stort allvar.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta förskolans pedagoger, skolans klassföreståndare, rektor eller elevhälsa för att ta del av vilka anpassningar som gjorts på ditt barns förskola eller skola så att du tryggt kan låta ditt friska barn gå till förskolan och skolan.

Barn- och utbildningsförvaltningen har förberett sig på att förskolor, grundskolor och fritidshem kan tvingas stänga på grund av corona-pandemin. Om du arbetar med samhällsviktig verksamhet kommer du att få plats på förskola och fritidshem för dina barn även om det skulle beslutas om stängning.

Vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet har rätt till barnomsorg

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fattat beslut om en föreskrift som förtydligar vilka verksamheter och funktioner som är samhällsviktiga och vilka vårdnadshavare som ska erbjudas barnomsorg om regeringen fattar beslut om en stängning.

Det är din arbetsgivare som ska göra en bedömning om du har ett samhällsviktigt uppdrag och informera dig om det. Information om hur du ska gå tillväga för att anmäla behov av barnomsorg kommer först om regeringen fattar ett sådant beslut.

Du som vårdnadshavare kan inte anmäla behov eller lämna intyg i förväg. Säffle kommun kommer inte samla in intyg utan kommer endast be om att få se intyg vid behov. Om platsen erhållits på felaktiga grunder är det grund för avstängning enligt gällande regler.

Här kan du läsa MSB:s föreskrift och vägledning om samhällsviktig verksamhet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringen har beslutat att även barn som är i behov av barnomsorg på grund av psykiska, fysiska eller sociala skäl kommer att få sitt omsorgsbehov tillgodosett.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt information på andra språk än svenska om Covid-19. Klicka här för att komma till sidan med språköversättningar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Folkhälsomyndigheten (The Public Health Authority) has compiled information in other languages about Covid-19. Click here to visit the language translations page.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för delaktighet och Krisinformation.se har sammanställt information om Covid-19 på lättläst svenska, teckenspråk och syntolkat. Nedan hittar du länkar för att ta del av informationen.

Kontakt
 • Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 16 53

  Industrigatan 10 A, Säffle

 • Erica Andrén

  Skolchef

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 16 50

  Industrigatan 10 A, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-06-08