Kontakt

Våra utbildningar

Herrgårdsgymnasiet erbjuder åtta nationella program och tre introduktionsprogram. De nationella programmen har samma gymnasiegemensamma ämnen men vilka ämnen Herrgårdsgymnasiet valt som programfördjupning kan skilja sig åt mellan olika skolor. Alla nationella program är treåriga.

Samhällsprogrammet, Ekonomiprogrammet och Teknikprogrammet är högskoleförberedande program.

Vård- och omsorgsprogrammet, El- och energiprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordon- och transportprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet är yrkesförberedande program. Om du väljer ett yrkesförberedande program så skall skolan möjliggöra inläsning av kurser som ger grundläggande högskolebehörighet.

Introduktionsprogrammen är till för de som inte är behöriga till ett nationellt program.