Grundsärskola
Kontakt

Grundsärskola

Grundsärskola är en särskild skolform som ger elever med utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Grundsärskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskola.

Inom grundsärskolan är all undervisning individuellt anpassad efter varje individs egna förutsättningar. Eleverna följer grundsärskolans eller träningsskolans kurs- och timplan.

Läs mer om grundsärskolan på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdnadshavare och hemkommunen samråder före beslut om mottagande av elev i grundsärskolan. Beslutet om placering i grundsärskola föregås av en utredning som består av fyra delar:

 1. psykologisk bedömning
 2. pedagogisk bedömning
 3. social bedömning
 4. medicinsk bedömning

Hemkommunen gör en helhetsbedömning av utredningens fyra delar och fattar beslut därefter.

På Höglundaskolan finns grundsärskola för elever i årskurs 1-6, Träningsskola åk 1-9 och Gymansiesärskolans individuella program. På Tegnérskolan finns grundsärskola för elever i årskurs 7-9.

Inom grundsärskolan finns en inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela, eller delar av, utbildningen i grundsärskolans olika ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden:

 • Estetisk verksamhet
 • Kommunikation
 • Motorik
 • Vardagsaktivitet
 • Verklighetsuppfattning
Kontakt
 • Marie Eriksson

  Utvecklingschef grundskolan

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 16 48

  Industrigatan 10 A, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-07-22