Försäkring och olycksfal
Kontakt

Försäkring vid olycksfall

Alla barn, elever och studenter i Säffle kommun är försäkrade dygnet runt. För alla barn inom förskole- och skolverksamheten, studenter vid vuxenutbildningen och inom uppdragsutbildningar i Säffle kommun finns en gemensam olycksfallsförsäkring.

Försäkringsbesked

Försäkringen gäller dygnet runt under inskrivningstiden, vilket innebär att den även gäller under fritid och lov. Försäkringen är en olycksfallsförsäkring och gäller inte vid sjukdom.

Försäkringsnummer 261312-7.2

Försäkringsbesked Säffle kommun 2021
Cerificate of insurance

Anmälan skall göras av den som råkat ut för skadan, eller vårdnadshavare. Anmälan kan antingen skickas in via post eller anmälas direkt på Protectors webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta Protector vid behov av taxiresa till och från skolan. Tänk på att alla taxiresor till och från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända av försäkringsbolaget innan resan påbörjas.

Skadeanmälan skickas till:
Protector Forsikring ASA
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 STOCKHOLM

Telefon: 08-410 637 00

E-post
skador@protectorforsakring.se

Fristående förskolor och fritidshem

Alla barn med plats i fristående förskolor och fritidshem ska vara olycksfallsförsäkrade i samma omfattning som i kommunala förskolor och fritidshem.

Varje enskild huvudman ansvarar för att försäkring tecknas och lämnar information om försäkringsbolag och villkor.

Läs om kommunens olycksfallsförsäkring
Patientskadeförsäkring
Kontakt
  • Barn- och utbildningsförvaltningen

    Barn- och utbildningsförvaltningen

    Barn- och utbildningsförvaltningen

    0533-68 19 90

    Industrigatan 10 A, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-02-16