Bild
Kontakt

Medborgarundersökning: vad tycker du om att bo och leva i Säffle kommun?

Har du blivit tillfrågad att svara på en enkät om Säffle kommun? SCB:s medborgarundersökning syftar till att ta reda på hur du som kommuninvånare ser på din kommun. Det här är alltså ett ypperligt tillfälle att påverka kommunens framtida utveckling.

Vad är du nöjd med och vad kan förbättras i Säffle kommun? 1 200 medborgare i åldrarna 18-84 år har blivit slumpmässigt utvalda att ta del av SCB:s medborgarundersökning. Om du är en av dem som blivit tillfrågad att svara på enkäten men ännu inte har gjort det så kommer du snart få en påminnelse med en ny enkät. Ta då chansen att tycka till.

INFORMATION OM ENKÄTEN:

Vad för typ av frågor är det?
Enkäten består av 128 frågor och är uppdelad i områdena nedan:

 • Skola och omsorg
 • Boende och boendemiljö
 • Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter
 • Samhällsservice
 • Resor och kommunikationer
 • Bibliotek, kulturliv och mötesplatser
 • Idrott, motion och friluftsliv
 • Underhåll av den offentliga miljön
 • Trygghet i samhället
 • Klimat- och miljöarbete
 • Bemötande, information och inflytande i kommunen
 • Jämlikhet och integration
 • Förtroende
 • Allmänna frågor om kommunen

När ska enkäten lämnas in?
Enkäten kan antingen besvaras via post eller webb.

 • Pappersenkäten ska postas innan 29 oktober.
 • Webbenkäten ska besvaras innan 2 november.

Önskar du att besvara enkäten på ett annat språk än svenska?

 • Pappersenkäten går att besvara på arabiska.
 • Webbenkäten går att besvara på engelska.

Tack för att du är med och bidrar till att Säffle kommun blir bättre!

Kontakt
 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 15 05

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Mikael Blom

  Kvalitetsutvecklare

  Kommunledningskontoret

  0533-68 15 71

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-09-28