Bild
Kontakt

Nu går det att skicka in nomineringar till Säffle kommuns arkitekturpris

Säffle kommuns arkitekturpris syftar till att uppmärksamma god arkitektur och byggnadsvård.

Belönade byggnadsverk eller anläggningar kan vara den eller de som har gjort en betydelsefull insats av nybyggnation, ombyggnation eller restaurering av befintliga byggnader utifrån hänsyn till byggnadsantikvariska värden och kvaliteter. Priset kan utdelas till en privatperson, ett företag, en organisation, en förening eller en skolklass.

En betydelsefull insats inom byggnadsmiljöområdet avseende arkitektonisk utformning kan exempelvis avse:

- enskilda nya byggnader, byggnadsverk, stadsrum eller andra bebyggelsemiljöer.
- tillbyggnader, ombyggnader eller andra ändringar av redan befintliga miljöer eller byggnadsverk.
- informativa och/eller opinionsbildande insatser.

Förslag/ansökan ska lämnas till Miljö- och byggnadsnämnden före 31 augusti 2021. Till ansökan om priset ska bifogas en motivering. Miljö- och byggnadsnämnden kan också nominera kandidater.

Det är miljö- och byggnadsnämnden som utser miljöpristagaren. Om inte lämplig mottagare finns bör priset inte utdelas.

Priset, som består av ett diplom samt en summa av 10 000 kronor, delas ut i samband med decembersammanträdet i miljö- och byggnadsnämnden.

Miljö- och byggnadsnämnden


Kontakt
 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2021-06-09