Bild
Kontakt

Ansökan öppen för Socialnämndens fonder

Socialnämnden i Säffle kommun förvaltar ett antal fonder avsedda för
personer boende på landsbygden inom kommunen.

  • EINAR KALINS FOND Fondens ändamål: behövande inom Svanskog församling.
  • ARVID KJELLGRENS FOND Fondens ändamål: behövande inom Kila församling.
  • A E ANDERSSONS FOND Fondens ändamål: behövande inom Svanskogs församling.
  • FREDRIK OCH CAROLINE MOHNS DONATION Fondens ändamål: behövande inom Värmlandsbro församling.
  • KARL OCH ELIN WESTERHOLMS FOND Fondens ändamål: behövande i Tveta församling.
  • BR. NOREUS FOND Fondens ändamål: behövande i Tveta församling.
  • JAN JOHANNESSON I GUTERUDS FOND Fondens ändamål: behövande i Långseruds församling.


Skriftlig ansökan inklusive motivering till ansökan skickas till Socialnämnden, Säffle Kommun, 661 80 Säffle eller e-post: social@saffle.se. Ansökningarna ska ha inkommit till Socialnämnden
senast den 1 november 2020.

Socialnämnden

Senast uppdaterad • 2020-10-16