Bild
Kontakt

Information från Säffle simhall med anledning av Coronaviruset

Information med anledning av Coronaviruset covid-19

– Vi har fått många frågor om vår Simhall och vi följer de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten.

Vi uppmanar alla våra badgäster att tvätta sig ordentligt innan badet.

Vad gör vi på vår Simhall ?

  • Vi desinficerar vårt bassängvatten med klor och UV-ljus.som dödar både bakterier och virus *
  • Vi håller en extra hög frekvens på städning i alla våra utrymmen och desinficering av kontaktytor.
  • Vi informerar om hur viktigt det är med att duscha före bad och vara extra noga med handhygien..

Vad gäller för våra gäster ?

  • Om du känner dig frisk, välkommen att bada och simma hos oss!
  • Var extra noga med handhygienen, glöm inte att duscha före bad.
  • Om du känner dig sjuk ska du inte besöka oss - stanna hemma! Det gäller alltid, oavsett vad det beror på.


Information från Folkhälsomyndigheten

*Virus kan inte föröka sig i bassängvatten. De kan endast föröka sig i celler till exempel i människor eller djur. Infektionsförmågan avtar snabbt i bassängbadvatten genom att virus dör av desinfektionsmedel eller späds ut. Virus smittar huvudsakligen direkt från person till person i samband med bassängbad. Därför är bassängbad inte mer förknippade med virussmitta än andra miljöer där många människor vistas. Virus ingår inte heller i en rutinmässig kontroll. Det kan möjligtvis bli aktuellt i speciella fall, till exempel för att spåra en smittkälla.

Källa: Folkhälsomyndigheten, Bassängbad

Badet är viktigt för samhället där vi kan vara en möjlighet för människor att finna lugn i denna stressade situation.

Senast uppdaterad • 2020-03-20