Bild
Kontakt

Citatvandring längs Tegnérslingan

Övrigt
11 augusti
15:00 - 17:00
Kanaltorget utanför biblioteket

Malin Axelsson och Finn Hjelmström är ciceroner under vandringen som startar på Kanaltorget och sedan följer längs kanalen och Byälven.

Citat hämtade ur Esaias Tegnérs diktning och prosa finns placerade på bänkar längs slingan. Malin kommenterar dem och någon av dem framförs också med sång.

Under vandringen passeras ett antal byggnader och minnesmärken med anknytning till personer ur Säffles historia som Finn berättar om. Särskilt påtaglig är kanalens och sjöfartens historiska betydelse.

Arrangör

Värmländska Tegnérsällskapet

Vänersborgsvägen 16

66 232 Åmål

Kontaktperson: Margareta Grevås Sjöö

Senast uppdaterad • 2024-07-10