Kontakt

Gallring av träd vid forskningen

Avverkning av träd under maj månad.

I maj kommer slutavverkning samt gallring av träd ske vid Forskningen. Syftet är att skydda leden genom området samt avveckla träd som angripits av granbarkborre. Marken kommer sedan att återbeskogas med tall och björk.

Håll ett säkerhetsavstånd på 90 meter från våra maskiner.

Arbetet beräknas ta 3-4 veckor.

Frågor besvaras av:

Gustav Ziemann, Skogssällskapet - 054-52 55 20.
Christer Andersson, parkenheten - 0533-68 36 02

Senast uppdaterad • 2024-04-30