Bild
Kontakt

Upphandling

Vill du bli leverantör till Säffle kommun? Vi upphandlar varor och tjänster för cirka 400 miljoner kronor per år. Här kan du läsa mer om hur du gör för att bevaka kommande upphandlingar och lämna anbud.

När en kommun köper varor, tjänster eller byggentreprenader måste den följa Lagen om offentlig upphandling. De undantag som finns är få och kan sällan användas.

Lagen om offentlig upphandling, (förkortas LOU) talar om hur det ska gå till när något ska köpas. Kommunen får eller kan alltså inte välja om LOU skall användas eller ej, den måste alltid följas. På så sätt har alla leverantörer chansen att kunna vara med och konkurrera om affärerna, ingen leverantör får behandlas sämre eller bättre än någon annan.

Enligt LOU ska kommunen annonsera i en nationell databas eller på annat motsvarande sätt om att en vara, tjänst eller byggentreprenad ska köpas. Det räcker med andra ord inte att annonsera i en lokal tidning eller på kommunens hemsida. En upphandling kan antingen leda till ett enskilt köp eller till ett ramavtal.

För att göra det enklare för dig att lämna ett anbud och följa processen som följer därefter har vi tagit fram en upphandlingsguide som stöd.

Klicka här för att komma till vår upphandlingsguide
Läs mer om att göra affärer med offentlig sektor

Att lämna anbud

Om du vill lämna anbud till kommunen så se till att ha någon form av bevakning på när vi annonserar våra upphandlingar. Detta kan ske till exempel genom att bevaka vår webbplats eller genom att prenumerera på någon bevakningstjänst. Säffle kommun annonserar sina upphandlingar i den nationella annonsdatabasen e-Avrop, www.e-avrop.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Aktuella upphandlingar
Planerade upphandlingar
Preliminär upphandlingsplan

Att tänka på vid anbudsgivning

 • Hämta hem förfrågningsunderlaget via e-avrop.com om det är så angivet i annons.
 • Läs igenom handlingarna noga.
 • Beställ dokument som ska bifogas anbudet och ta fram uppgifter som måste inhämtas.
 • Gå igenom vilka krav som är skall-krav och bedöm om ni kan uppfylla dem.
 • Gå igenom vilka krav som är bör-krav och besvara dem.
 • Gå igenom de kommersiella villkoren (det blivande avtalet) och godkänn dessa.
 • Upprätta anbudet enligt förfrågningsunderlagets anvisningar.
 • Använd det svarsformulär som bifogats i förekommande fall.
  Sätt pris på det som efterfrågats.
Lagen om offentlig upphandling
Kontakt
 • Sven Junzell

  Upphandlare

  Kommunledningskontoret

  0533 - 68 15 20 | 070-320 39 22

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-09-28