Bild
Kontakt

Tillstånd för att driva förskola, skola eller fritidshem

Bolag, föreningar, samfälligheter, stiftelser eller enskilda individer kan yrkesmässigt driva förskola, skola eller fritidshem. Det krävs tillstånd från kommunen och i vissa fall från Skolinspektionen.

Den som vill starta förskoleverksamhet eller skola behöver ansöka om ett godkännande hos kommunen om man vill få kommunala bidrag.

Kommunen ska ge ett godkännande om verksamheten uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som ställs på motsvarande offentlig verksamhet.

Ansökan till kommunens barn- och utbildningsnämnd om godkännande att bedriva fristående förskola

Anmälan till kommunens miljönämnd

Förskolor, fritidshem och skolor omfattas av miljöbalkens bestämmelser och är anmälningspliktiga verksamheter. Den som vill driva en förskola ska göra en anmälan till respektive kommuns miljönämnd, som har tillsyn över förskolor, skolor och fritidshem. Detta ska göras minst sex veckor innan verksamheten startar. Kommunens miljökontor ska i sin tillsyn, förutom att ta emot anmälan, också kontrollera att verksamheten följer miljöbalkens krav.

Ansökan hos Skolinspektionen

För att starta verksamheten behöver du ansöka om att bli huvudman. Denna ansökan skickas till Skolinspektionen, och bedöms utifrån kraven i skollagen samt övriga lagar och regler för den aktuella utbildningen. Prövningen görs för att säkerställa att alla barn får en likvärdig utbildning oavsett vilken skola man går på.

Söka tillstånd hos Skolinspektionen
Kontakt
 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

 • Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 90

  Industrigatan 10 A, Säffle

Senast uppdaterad • 2019-12-20