Kontakt

Tillstånd och regler

Företag som bedriver verksamhet som regleras i lag måste söka tillstånd eller anmäla verksamheten till kommunen och/eller andra myndigheter. Nedan hittar du mer information om detta!

På verksamt.se, myndigheternas gemensamma sida för information till företagenkan du läsa om vilka tillstånd och regler som gäller för olika typer av verksamhet.

Tillstånd - Verksamt.se
Kontakt
  • Pia Proper

    Näringslivschef

    Kommunledningskontoret

    0533-68 10 22

    Kanaltorget 2A, Säffle