Text

Information till företagare med anledning av Coronaviruset

Covid-19 information till företagare

Med anledning av coronavirusets spridning kommer många beslut om åtgärder på nationell, regional och lokal nivå. På dessa sidor finns aktuell information om pågående och planerade insatser för dig som företagare.

Säffle kommun följer utvecklingen av corona och den påverkan detta har på samhället och näringslivet.

Nya regler för restauranger, caféer och skolmatsalar i coronatider

Folkhälsomyndigheten kom 24 mars ut med en ny föreskrift med krav på skärpt säkerhet i restaurangmiljöer. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Är ditt företag bland dem som drabbats ekonomiskt av det nya coronaviruset? Ring jourtelefonen för att prata med personer som svarar på dina frågor, informerar om nationella och regionala stödåtgärder och guidar dig rätt.

Regeringens krispaket för svenska företag och jobb

Krispaketet innehåller åtgärder som ska mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet.

Korttidspermittering införs från och med 16 mars. Detta innebär att lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större del av kostnaden. Läs mer om korttidspermitteringen här!länk till annan webbplats

Här hittar du samlad information om vad som gäller om du behöver säga upp personal.

Uppsägning av personallänk till annan webbplats

Uppsägning på grund av arbetsbristlänk till annan webbplats

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader, under april och maj. Egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.Mer information vid nya regler finns hos Försäkringskassanlänk till annan webbplats

Om du blir sjuk (enskild firma och handelsbolag)länk till annan webbplats

När en anställd blir sjuklänk till annan webbplats

Likviditetsförstärkning via skattekontot. Detta innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Läs om vilka nuvarande regler som gäller för anstånd hos Skatteverket länk till annan webbplats

Riksbanken lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen. Läs mer här!länk till annan webbplats

Text

25 mars - ytterligare åtgärder för att särskilt mildra kosekvenserna för små och medelstora företag

Regeringen förslår en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter där du som arbetsgivare enbart kommer betala ålderspensionsavgiften. Förslaget föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den lön som inte överstiger 25.000 kronor och för perioden 1 mars till den 30 juni 2020.

För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.

Förslagen föreslås vara tillfälliga och ska träda i kraft den 6 april 2020.

Läs mer om sänkta arbetsgivaravgifter på Regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Regeringen föreslår att företag som är livskraftiga, men som till följd av coronaviruset fått ekonomiska svårigheter, ska få möjlighet till statlig lånegaranti. Lånegaranti innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företagen. Varje företag förslås få låna max 75 miljoner kronor, med viss reservation för att undantag kan göras.

Läs mer om lånegaranti på Regeringens webbplatslänk till annan webbplats

För att hjälpa branscher som sällanköpshandel (t.ex kläder, leksaker och elektronik), hotell och restaurang har regeringen förslagit att påskynda omförhandling av hyror. Förslaget är att staten står för 50 procent av hyresnedsättningen och upp till 50 procent av den fasta hyran.

Stödet gäller från 1 april – 30 juni 2020 och kan sökas i efterhand.

Läs mer om tillfällig rabatt för hyreskostnader på Regerings webbplatslänk till annan webbplats

Regeringen har föreslagit att utvidga det tidigare förslaget om anstånd med skatt så även du som redovisar din moms årsvis ska omfattas av anstånd med skatteinbetalningar. Förslaget gäller moms som ska redovisas från och med den 27 december 2019 till den 17 januari.

Läs mer om anstånd med skatteinbetalning på Regeringens webbplatslänk till annan webbplats

För dig som driver enskild näringsverksamhet och som drabbats hårt av corona och covid-19 har regeringen förslagit att ändra reglerna för periodiseringsfonder. Det innebär att du kan sätta av 100% av din skattepliktiga vinst för år 2019 i din periodiseringsfond. Taket är upp till en miljon kronor och du kommer sedan kunna kvitta detta mot dina framtida förluster. Handläggningstiden förlängs om du fyller i övriga upplysningar.

Läs mer om möjlighet att få tillbaka betald preliminärskatt på Regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Om du drabbas av arbetslöshet och har ett företag kan du undantas från regeln om att företagande endast får läggas vilande en gång under fem år under 2020.

Mer information kommer inom kort.


Tillsammans hjälps vi åt!

Shoppa

Shoppa i mysiga centrum, fika och ät gott, handla lokalproducerat eller i specialiserade butiker med service. Runt om och i Säffle finns flera bra val för en tur med plånboken.

Mat och dryck

I Säffle kan du äta på allt från herrgårdsrestauranger med White Guide-status till rustika skärgårdskrogar eller mysiga 50-talskaféer.

Boende

Hitta ditt favoritställe i Säffle! Bo vid Vänern eller på en skärgårdsö, i staden, i de härliga bygderna och skogarna, ja varför inte i en trädtopp eller på en husbåt? Vad det goda livet är bestämmer du!

Aktiviteter

Vad lockar dig? Du väljer! Här finns möjlighet att vandra, cykla, bada, trampa dressin, spela paintball och minigolf. Du kan åka båt, paddla kanot och kajak.

Säffle kommuns åtgärder för att mildra effekterna av virusutbrottet

Vi följer utvecklingen av corona och de stödpaket och insatser som presenteras nationellt och regionalt. Flera verksamheter ser över sina regler och rutiner riktade mot företag för att se hur kommunen kan lindra effekten av pandemin.

Anstånd med betalning av fakturor från Säffle kommun, Säfflebostäder AB, Säfflekedjan 2 AB och Forskningen i Säffle AB samt Säffle Kommunikation AB

Näringsidkare som önskar anstånd med betalning av fakturor utställda av Säffle kommun, Säfflebostäder AB, Säfflekedjan 2 AB och Forskningen i Säffle AB samt Säffle Kommunikation AB kan ansöka om detta. Ingen dröjsmålsränta eller andra avgifter tas ut.

Om jag inte kan betala min faktura - hur gör jag?

Du kan begära anstånd, det vill säga önska om att få betala fakturan senare, om du av någon anledning inte har möjlighet att betala din faktura i tid. Kontakta Säffle kommuns ekonomienhet för att begära anstånd. För att kunna ge anstånd behöver vi uppgift om:

  • Fakturanummer
  • Kundnummer
  • Önskad tid för anståndet

Kontakta oss via e-post på ekonomi@saffle.se alternativt ring 0533-68 15 72

Om du beviljats anstånd är det viktigt att fakturan betalas innan anståndstidens slut. Men om du behöver förlängd anståndstid, måste du kontakta Säffle kommuns ekonomienhet i god tid, annars går det obetalda fakturaärendet över till inkasso.

För de anstånd som beviljas på grund av det nya Coronaviruset kommer ingen avgift eller ränta att tas ut.

Rutiner för Säfflebostäder AB, Säffle Kedjan 2 AB, Forskningen i Säffle AB och Säffle kommunikation AB

Om jag inte kan betala min faktura - hur gör jag?

Du kan begära anstånd, det vill säga önska om att få betala fakturan senare, om du av någon anledning inte har möjlighet att betala din faktura i tid. Kontakta ekonomienheten på Säfflebostäder AB för att begära anstånd. För att kunna ge anstånd behöver vi uppgift om:

  • Fakturanummer
  • Kundnummer
  • Önskad tid för anståndet

Kontakta oss via e-post på maria.karlsson3@saffle.se alternativt ring 0533-68 17 02.

Om du beviljats anstånd är det viktigt att fakturan betalas innan anståndstidens slut. Men om du behöver förlängd anståndstid, måste du kontakta ekonomienheten på Säfflebostäder AB i god tid, annars går det obetalda fakturaärendet över till inkasso.

För de anstånd som beviljas på grund av det nya Coronaviruset kommer ingen avgift eller ränta att tas ut.

Rutiner för Säffle kommunikation AB

För fakturor från Säffle kommunikation AB gäller samma rutiner som övriga bolag. Kontakta istället bredband@sakom.se eller 0533-68 11 10.

Kommunen ser inget hinder för att de serveringar som har en beviljad markupplåtelse för uteserveringar sedan tidigare får öppna dessa omgående. Polistillstånd krävs. Ansök om polistillstånd här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunen ser inga hinder för att butiksverksamheter ges möjlighet att flytta ut sin försäljning på gatan utanför sin butikslokal. Dock kan polistillstånd krävas. Ansök om polistillstånd här.länk till annan webbplats

Tillsyn av verksamheter kommer endast ske vid kritiska behov.

Stortorget i Säffle är öppet för torghandel. Läs mer här!

Vi har en löpande dialog med det lokala näringslivet samt regionala och nationella aktörer. På lokal nivå handlar det bland annat om marknadsföring av verksamheter inom besöksnäring, handel och restauranger samt samordning av polistillstånd för försäljning utanför butikslokaler.

Säffle kommun följer utvecklingen av virusutbrottet och konsekvenserna för samhället och det lokala näringslivet. Regionen arbetar för fullt med att inrätta stödinsatser. Vi uppdaterar denna sida löpande. Vill du ta del av mailutskick från oss med aktuell information? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Varför väljer vi att göra dessa åtgärder?

Svenskt näringsliv och Visita har kommit med en rad förslag till kommunala åtgärder. Vi följer SKR, Sveriges kommuner och regioners, rekommendationer kring vilka åtgärder som går att genomföra.
Läs mer om SKRs rekommendationer här!länk till annan webbplats

Stöd från myndigheter

Här kan du få aktuell information om stöd, tillfälliga ändringar i lagar och regler m.m.

Aktuellt från Säffle kommun

Säffle kommun bevakar utvecklingen av Coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Rådgivning och coachning

Vill du starta eller utveckla ett företag i Säffle? Näringslivsenheten erbjuder stöd och rådgivning.

Kontakta näringslivsenheten

Näringslivsenheten är länken mellan enskilda företag och myndigheter. Vår huvuduppgift är att ge service åt näringslivet, till såväl befintliga företag som vid nyetableringar. Du hittar oss på Forskningen, Forskningsvägen 1 i Säffle.