Bild
Kontakt

Företagare inspirerades till att locka framtidens arbetskraft

Björn Nordén, strateg inom arbetsgivarmarknadsföring och Jenny Henriksson, vd på Bacill gästade under förra veckan ett frukostmöte som kretsade kring frågan om hur man som arbetsgivare säkrar sin kompetensförsörjning.

Det var EU-projektet "Nyindustrialisering med hållbarhet som drivkraft" med projektledare Maria Eriksson i spetsen som bjöd in till mötet, med syfte att inspirera kring hur företag kan arbeta för att stärka sitt varumärke och locka framtidens arbetskraft.

- Kompetensförsörjningen är en av företagens absolut största utmaningar, och i vårt projekt arbetar vi framförallt med att kompetensutveckla personalen. Att hitta nya sätt att visa upp tänkbara karriärvägar för unga är också en stor och viktig del, säger Maria Eriksson, projektledare på Näringslivsenheten.

Större förståelse bland unga

På plats för att inspirera var Björn Nordén, som har jobbat i över 15 år med konceptet arbetsmarknadskunskap som syftar till att skapa en större förståelse kring arbetsliv, studie- och yrkesval bland unga.

- Att våra ungdomar blir medvetna om vilka yrken och utbildningar som finns är avgörande för att vi ska lyckas med matchningen på arbetsmarknaden, säger Björn.

Berättelsen är nyckeln

Att höja kompetensen kring olika yrken och utbildningar är en sak, men hur når man fram med sitt budskap? Enligt Björn är nyckeln till framgång att ta fram berättelser som på riktigt landar hos mottagaren och skapar motivation som räcker hela vägen fram.

- Det är berättelser som får oss att på riktigt förändra våra liv, för i berättelserna möts känslorna och logiken, säger Björn.

Att som företag nå ut genom det enorma bruset är givetvis en utmaning, men budskapet till Säffleföretagen var tydligt.

- Vi måste plocka fram berättelsen om Säffle och om era företag, vi behöver låta de anställda ge sin bild av hur företaget funkar. Som potentiell medarbetare vill man veta om den egna kompetensen passar in och vilka roller som finns. Man vill höra er berättelse, säger Björn.

Läs mer om vilket stöd ditt företag kan få genom NIV-projektet
Kontakt
  • Pia Proper

    Näringslivschef

    Kommunledningskontoret

    0533-68 10 22

    Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-05-06