Bild

Verkstadsbolaget Säffle, ett av de deltagande företagen i projektet.

Kontakt

Projektet ”Hållbar Export i Västra Värmland” har skapat tillväxt och ökat exporten till Norge

Det treåriga projektet ”Hållbar Export i Västra Värmland”, som syftade till att främja hållbar export mot Norge och stärka små och medelstora företag i Västra Värmland, avslutades den 31 augusti 2023. När resultaten summeras konstateras att samtliga mål har överträffats och de deltagande företagen har ökat sin export samt vuxit både omsättningsmässigt och sett till antal anställda.

Det är i kommunerna Säffle, Arvika och Årjäng som företag har kunnat ta del av framförallt affärscoachning inom bland annat ledarskap, sälj och export, digital synlighet och hållbarhet under det treåriga projektet.

Fokus hos projektets coacher har varit att jobba utifrån företagens egna förutsättningar och väldigt anpassat utifrån deras specifika behov, säger Helena Stor Hansson, projektledare.

Projektet har levererat en lång rad av aktiviteter och starka resultat som bidragit till att stärka företagens hållbarhetsarbete, exportkapacitet och tillväxt.

Ökande omsättning och export

Ett av de mest betydelsefulla resultaten är den märkbara ökningen av företagens omsättning och exportvolymer.

  • Utvärdering har gjorts i 17 av de 76 deltagande företagen, och denna visar att de deltagande företagen i genomsnitt ökat sin omsättning med 18 miljoner kronor per företag.
  • Exporten till Norge har också ökat avsevärt, med en genomsnittlig ökning på 860 00 kronor per företag.
  • Totalt sett har exporten ökat med i snitt två miljoner kronor per företag.

Fler anställda

Projektet har även haft en positiv inverkan på arbetsmarknaden i Västra Värmland.

Företagen har i genomsnitt anställt elva nya medarbetare, varav sju män och fyra kvinnor, vilket stärker regionens ekonomiska tillväxt och sysselsättning, säger Helena Stor Hansson.

Effektiv Marknadsföring mot Norge

Projektet har även framgångsrikt arbetat med gemensam marknadsföring för att attrahera fler norska besökare till Västra Värmland. Det strategiska PR-arbetet har lett till att över en miljon norrmän har fått läsa om regionen på olika plattformar.

Framtiden

Trots att projektet är slut, kommer många av framgångsfaktorerna att tas med in i, och utvecklas genom ett nytt projekt som drivs av Säffle kommun.

Vi har fått signaler från företagen om att de kompetensutvecklande insatserna som gjorts har varit värdefulla. Så vi kommer att fortsätta i ett nytt projekt som växlar upp det här arbetet i tre år framöver, säger Helena Stor Hansson.

Se projektledare Helena Stor Hansson berätta om projektets resultat.

Mer om projektet Hållbar Export i Västra Värmland
Kontakt
Senast uppdaterad • 2023-10-13