Bild
Kontakt

Elstöd till företag

Du som driver företag i vårt elområde kan söka elstöd hos Skatteverket.  Som företag räknas exempelvis enskilda näringsidkare, aktiebolag och föreningar. Du kan söka stödet i en e-tjänst hos Skatteverket som öppnar den 30 maj. Sista dag att söka är den 25 september 2023.

Näringsidkare och juridiska personer i elområde 3 och 4 kan söka stödet. Som juridiska personer räknas exempelvis aktiebolag, handelsbolag, föreningar, trossamfund, stiftelser och bostadsrättsföreningar.Du kan även söka stödet om du har varit näringsidkare men upphört att bedriva din verksamhet efter den 17 november 2022.

Grundläggande förutsättningar för att få elstöd

På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om vilka grundläggande förutsättningar som krävs för att du som företagare ska kunna få elstöd. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Ansök om elstödet och läs mer om grundläggande förutsättningar hos Skatteverket Länk till annan webbplats.

Situationer som gör att företaget inte kan få elstöd

Det finns situationer när du som företagare inte kan få elstöd även om de grundläggande förutsättningarna är uppfyllda. Ett exempel på det är om du hade ett elavtal med fast pris som började gälla före den 24 februari 2022 och som fortfarande gällde med samma fasta pris den 24 februari 2023.

Hur stort är elstödet?

 • För elområde 4 får du 79 öre per förbrukad kilowattimme.
 • För elområde 3 får du 50 öre per förbrukad kilowattimme.

Hur stort elstödet blir bestäms av elförbrukningen under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022. Ett företag kan som mest få 20 miljoner kronor.

Hur söker du?

Du kan söka stödet i en e-tjänst hos Skatteverket som öppnar den 30 maj. Sista dag att söka är den 25 september 2023.

Läs mer och sök elstödet hos Skatteverket Länk till annan webbplats.
Pressmeddelande: Regeringen har beslutat om reglerna för elstöd till företag Länk till annan webbplats.

Kontakt
 • Pia Proper

  Näringslivschef

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 22

  Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-06-27