Bild
Kontakt

Positiv utveckling i centrum

Flera företagare i centrum vittnar om en bra sommar med många besökare och preliminär statistik från SCB visar en stor ökning av gästnätter i Säffle. Den positiva utvecklingen i centrum fortsätter med flera nya etableringar!

Nyligen kom siffror från Handelsfakta som visar en svag minskning av butikshandeln i Säffle under 2021. Detaljhandeln och dagligvaruhandelns omsättning minskade med 1 procent under 2021, jämfört med rekordåret 2020.

Skyltfönster fylls

Allt fler skyltfönster i centrum fylls upp och nyligen meddelade fastighetsägarna Tanja och Björn Henningsson att Jejjes gym etablerar sig i centrala Säffle, och i parets fastighet vid Stortorget utvecklar och utökar Boys and Girls sin verksamhet, och Holgers konditori har öppnat upp sin nyrenoverade servering.

Liv och rörelse

Under sommaren har lekskulpturerna SäffleGo och Trasmattan funnits på Stortorget. Skylpturerna har varit mycket uppskattade och har bidragit med liv och rörelse.

Kontakt
  • Pia Proper

    Näringslivschef

    Kommunledningskontoret

    0533-68 10 22

    Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-09-12