Bild
Kontakt

Aktuella regler för servering av mat

Trängsel mellan människor i till exempel köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Den 1 juli 2020 trädde en ny lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kraft. 1 juni kom delvis nya regler.

Här har vi samlat frågor och svar om vad denna lag innebär:

Vilka berörs av lagen?

Lagen gäller näringsverksamheter som bedriver servering till allmänheten av mat eller dryck och där möjlighet ges till förtäring på stället. Lagen gäller även verksamheter som inte har serveringstillstånd. Verksamheter där det inte ges möjlighet till förtäring på stället omfattas inte, exempelvis kiosker, foodtrucks och liknande där det saknas sittplatser och bord. Inte heller gäller lagen för personalrestauranger och skolmatsalar.

Vad ska restaurangen/verksamheten göra för att minska risken för smittspridning?

Restauranger, barer, caféer och andra serveringsställen ska exempelvis:

 • Se till att besökare äter och dricker sittandes vid bord.
 • Ha rutiner för att göra risken för smittspridning bland besökare så liten som möjligt.
 • Hålla sig uppdaterade och följa Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Värmlands rekommendationer.
 • Ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning

Vilka ytor på serveringsstället omfattas av lagen?

Till restauranger och serveringsställen hör enligt lagen även biutrymmen som vestibuler, foajéer, separata rum med dansgolv, korridorer, trappor, hissar, toaletter och liknande. Lagen gäller även uteserveringar.

Får det bara sitta fyra personer vid ett bord?

Stora sällskap måste delas upp och det får sitta som mest fyra personer från samma sällskap per bord. Det måste även finnas möjlighet att kunna hålla avstånd inom sällskapet. Det är viktigt att möblering sker så att gästerna kan ta sig till sitt bord utan att riskera att trängas med andra gäster samt att det är minst en meter mellan varje bord/sällskap.

Får man servera buffé?

Det är inte förbjudet att servera buffé men restaurangen/verksamheten måste se till att det inte blir trängsel. Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Får besökare hämta sin egen mat istället för att personal bär ut den?

Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer.

Måste hämtmat hanteras på ett särskilt sätt?

Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

Hur länge får restaurangen ha öppet?

Från och med den 1 juni 2021 ska den som driver ett serveringsställe hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 22.30 och klockan 05.00, men får hålla öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället.

Den särskilda begräsning för serveringsställen som är en del av en handelsplats om att sällskap bara får bestå av en (1) person upphör den 31 maj.

Vad gäller för serveringsställen med musikuppträdande inomhus?

Om man som servering har musikuppträdande inomhus får antalet gäster i hela lokalen inte överstiga mer än 50 personer med anvisade sittplatser och max 8 personer utan anvisade sittplatser.

Vad gäller för serveringsställen med musikuppträdande utomhus?

Om man som servering har musikuppträdande utomhus med anvisade sittplatser måste sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer. Dock max 500 personer.

Om man som servering har musikuppträdande utan anvisade sittplatser får det vara 1 person per 5 kvadratmeter tillgänglig yta. Dock max 100 personer.

Vad händer om restaurangen/verksamheten inte uppfyller kraven?

Lagen innebär att Säffle kommun ansvarar för tillsynen av serveringsställen som restauranger, barer och kaféer. Vi har befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte uppfyller kraven.

Kontrollerar kommunen att restauranger följer lagen?

Ja, miljö- och byggförvaltningen gör särskilda kontroller för att se så att restauranger följer lagen.

Var vänder jag mig om jag vill anmäla trängsel på en servering?

Om du har upplevt trängsel på en servering kan du mejla till miljo.bygg@saffle.se. Ange vilka problem du har observerat, plats, datum och tid. Det är bra om du är så specifik som möjligt.

Vad har restaurangägare för ansvar för ytan utanför/i anslutning till restaurangen?

Restaurangägarens ansvarar för att motverka trängseln inne i restaurangen och trängsel i kön in till restaurangen om serveringsstället disponerar över marken. Människor som vistas utanför krogarna utan att stå i kö omfattas inte av restaurangägarens ansvar, utan här gäller det personliga ansvaret att förhindra smittspridning, det vill säga att hålla avstånd till varandra. Men lagen om ordningsvakter gäller också, där är det verksamhetens ansvar att det inte uppstår störningar i anslutning till verksamheten, exempelvis i slutet av en längre kö eller bråk mellan restauranggäster på andra sidan gatan.

Hur länge gäller lagen?

Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen är bestämd att gälla till 30 september 2021 men regeringen har nu föreslagit att lagen ska fortsätta att gälla till den 31 januari 2022.

Kontakt
 • Pia Proper

  Näringslivschef

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 22

  Forskningsvägen 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-06-01