Bild
Kontakt

Nya pengar för omställning finns att söka

Många företag har det tufft i spåren av pandemin. Därför utlyser Region Värmland en ny omgång av så kallade omställningscheckar mellan 8 februari – 1 september 2021. Stödformen ska användas till omställningsinsatser som krävs för att möta framtiden.

Många företag har det tufft i spåren av pandemin. Därför utlyser Region Värmland en ny omgång av så kallade omställningscheckar mellan 8 februari – 1 september 2021. Stödformen ska användas till omställningsinsatser som krävs för att möta framtiden.

Omställningscheckarna riktar sig till företag med upp till 49 anställda i hela Värmland och varje enskilt företag kan ansöka om maximalt 150 000 kronor. Samma företag kan beviljas stöd vid två tillfällen så länge inte totalen överstiger 150 000 kronor.

Stödet går att söka till och med 1 september 2021.

Företagen kan använda checken till utbildningsinsatser eller externa konsultinsatser som minskar företagets sårbarhet. Bland annat rör det sig om strategier för omställning, utveckling av virtuella tjänster eller arbete för nya nischer, affärsområden eller samarbeten. Stödet kan även användas för att finna nya marknader eller ta tillbaka marknader som försvunnit i samband med krisen.

Stödet lämpar sig också för företag som vill ansöka om designskydd, produkyskydd eller varumärkesskydd.

Vilka kan söka?

Småföretag med upp till 49 anställda i koncernen.

Hur mycket stöd kan företaget få?

Företag med 0–9 anställda kan få 70 % av kostnaden upp till max 150 000 kronor.
Företag med 10–49 anställda kan få 60 % av kostnaden upp till max 150 000 kronor.

När kan man ansöka?

Ansökningsperioden för omställningschecken är 8 februari – 1 september 2021.

Hur söker företaget?

Ansökan görs via minansokan.se
Länk till annan webbplats.
Här finns mer detaljerad info om hur du ansöker (pdf) Länk till annan webbplats..

Kriterier för att söka:

 • Arbetsställe registrerat i Värmland.
 • Vara ett fristående företag med max 49 anställda. Om man ägs av ett koncernföretag (minst 25 % ägande) så får koncernen inte överstiga 49 anställda.
 • Har bedrivit sin verksamhet på heltid i minst ett år. Turistföretag som bedriver verksamhet säsongsvis undantas från kravet om heltid.
 • Minst ett bokslut.
 • Bedriver näringsverksamhet med vinstsyfte, och innehar F-skatt.
 • Företaget har drabbats av coronakrisen eller vill vidta åtgärder för att säkra verksamhetens långsiktiga fortlevnad.

Stöd lämnas inte till:

 • Företag på en lokal konkurrensutsatt marknad där stödet kan snedvrida konkurrensen.
 • Företag verksamma inom fiske, fiskeförädling samt primärproduktion.
 • Företag med verksamhet som även bedrivs av det offentliga (t ex tandläkare, privatläkare och skolor).
 • Eget arbete medges ej.
 • Investeringar som påbörjats innan ansökan har inkommit till Region Värmland.
 • "Hobbyverksamhet" eller verksamhet som bedrivs vid sidan av anställning.
 • Köp från närstående (gäller både personer och närstående företag).
 • Företag som kan bekosta investeringen med egna medel.

Vid frågor, kontakta Region Värmland

Läs mer här!
Kontakt
 • Pia Proper

  Näringslivschef

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 22

  Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-02-04