Bild
Kontakt

Uppdatering om regler för servering av mat

Trängsel mellan människor i till exempel köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Den 1 juli 2020 trädde en ny lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kraft.

Här har vi samlat frågor och svar om vad denna lag innebär:

Vilka berörs av lagen?

Lagen gäller näringsverksamheter som bedriver servering till allmänheten av mat eller dryck och där möjlighet ges till förtäring på stället. Lagen gäller även verksamheter som inte har serveringstillstånd. Verksamheter där det inte ges möjlighet till förtäring på stället omfattas inte, exempelvis kiosker, foodtrucks och liknande där det saknas sittplatser och bord. Inte heller gäller lagen för personalrestauranger och skolmatsalar.

Vad ska restaurangen/verksamheten göra för att minska risken för smittspridning?

Restauranger, barer, caféer och andra serveringsställen ska exempelvis:

 • Se till att besökare äter och dricker sittandes vid bord.
 • Ha rutiner för att göra risken för smittspridning bland besökare så liten som möjligt.
 • Hålla sig uppdaterade och följa Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Värmlands rekommendationer.
 • Ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning

Vilka ytor på serveringsstället omfattas av lagen?

Till restauranger och serveringsställen hör enligt lagen även biutrymmen som vestibuler, foajéer, separata rum med dansgolv, korridorer, trappor, hissar, toaletter och liknande. Lagen gäller även uteserveringar.

Får det bara sitta åtta personer vid ett bord?

Från den 3 november 2020 gäller att storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till åtta personer. Är ett sällskap större än åtta personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan i alla riktningar. Om ett serveringsställe vill anordna en konsert, eller liknande ska publiken sitta ner.

Får man servera buffé?

Det är inte förbjudet att servera buffé men restaurangen/verksamheten måste se till att det inte blir trängsel. Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Får besökare hämta sin egen mat istället för att personal bär ut den?

Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer.

Måste hämtmat hanteras på ett särskilt sätt?

Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

Vad gäller för ställen med dansgolv?

Om man som servering har danstillstånd får antalet gäster i hela lokalen inte överstiga mer än 50 personer.

Vad händer om restaurangen/verksamheten inte uppfyller kraven?

Lagen innebär att Säffle kommun ansvarar för tillsynen av serveringsställen som restauranger, barer och kaféer. Vi har befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte uppfyller kraven.

Kontrollerar kommunen att restauranger följer lagen?

Ja, miljö- och byggförvaltningen gör särskilda kontroller för att se så att restauranger följer lagen.

Var vänder jag mig om jag vill anmäla trängsel på en servering?

Om du har upplevt trängsel på en servering kan du mejla till miljo.bygg@saffle.se. Ange vilka problem du har observerat, plats, datum och tid. Det är bra om du är så specifik som möjligt.

Vad har restaurangägare för ansvar för ytan utanför/i anslutning till restaurangen?

Restaurangägarens ansvarar för att motverka trängseln inne i restaurangen och trängsel i kön in till restaurangen om serveringsstället disponerar över marken. Människor som vistas utanför krogarna utan att stå i kö omfattas inte av restaurangägarens ansvar, utan här gäller det personliga ansvaret att förhindra smittspridning, det vill säga att hålla avstånd till varandra. Men lagen om ordningsvakter gäller också, där är det verksamhetens ansvar att det inte uppstår störningar i anslutning till verksamheten, exempelvis i slutet av en längre kö eller bråk mellan restauranggäster på andra sidan gatan.

Hur länge gäller lagen?

Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen är bestämd att gälla till utgången av 2020 men regeringen har nu föreslagit att lagen ska fortsätta att gälla till den 1 juli 2021.

Fler frågor och svar om regler för serveringsställen hittar du här. Länk till annan webbplats.

Kontakt
 • Håkan Lindén

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör/
  Livsmedelsinspektör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 91

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-12-16