Bild
Kontakt

Nytt projekt för fler och bättre affärer

Under sommaren 2020 startade projektet Hållbar export i Westra Wermland. Projektet kommer att syfta till en ökad export mot Norge och vänder sig till små- och medelstora företag i Säffle, Arvika och Årjäng.

Inom ramen för projektet kommer företagen att kunna få stöd och coahning i frågor kring, sälj, marknadsföring, organisation för tillväxt, kontakter på norska marknaden, digital synlighet och hållbarhet.

Projektet kommer att pågå till och med 30/4 2023.

Kontakt
  • Anders Anstrin

    Utvecklingsstrateg

    Kommunledningskontoret

    0533-68 30 07

    Forskningsvägen 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-08-31