Bild
Kontakt

Nya regler för servering av mat

Med anledning av covid-19 pandemin gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster. (Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. HSLF-FS 2020:9)

OBS! Reglerna har uppdaterats! Läs mer här!

 

Detta innebär att ni har en skyldighet att:

 • Se till att det inte uppstår trängsel i era lokaler. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla lite mer än en armslängds avstånd mellan varandra.
 • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir trängsel är detta tillåtet.
 • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår sittandes vid en bardisk.
 • Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel.
 • Hämtmat kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.
 • Ni ansvarar för att det inte uppstår trängsel i kön både innanför dörren och utanför dörren till er verksamhet.

Rutiner för egenkontroll

Som ett led i er egenkontroll ska ni ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Ni behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger. Ni behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Smittskyddsläkaren har rätt att stänga ned de verksamheter som inte följer reglerna.

Här har vi samlat frågor och svar om vad dessa regler innebär.


De verksamheter som berörs av reglerna är till exempel restauranger, personalrestauranger, barer, caféer, skolmatsalar och cateringverksamhet.

Restauranger, personalrestauranger, barer, caféer, skolmatsalar och cateringverksamhet ska:

 • Se till att besökare äter och dricker sittandes vid bord. Personal ska bära ut beställningarna.
 • Ha rutiner för att göra risken för smittspridning bland besökare så liten som möjligt.
 • Hålla sig uppdaterade och följa Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Värmlands rekommendationer
 • Ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Det är inte förbjudet att servera buffé men restaurangen/verksamheten måste se till att det inte blir trängsel. Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Enligt föreskrifterna är stående servering vid barer inte tillåtet. Om det inte finns någon risk för trängsel kan sittande servering vid bar vara tillåten.

Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer.

Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

Ja, barn kan fortsätta att själva ta både kall och varm mat i bufféservering på skolan enligt livsmedelsverkets bedömning.

Smittskydd Värmland kan efter samråd med kommunen fatta beslut om att förbjuda de verksamheter som inte uppfyller kraven. Om restaurangen har gjort tillräckliga rättningar ska Smittskydd Värmland besluta att de får öppna igen.

Det är i första hand verksamheterna själva som ska se till att de följer reglerna. Kommunen kommer inte att göra särskilda kontroller med anledning av detta. Om kommunen får klagomål på aktörer som inte följer reglerna kan kommunen göra kontroller i samråd med Smittskydd Värmland.

Denna föreskrift trädde i kraft den 25 mars 2020 och gäller som längst till och med 31 december 2020.

Kontakt
 • Håkan Lindén

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör/
  Livsmedelsinspektör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 91

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-12-16