Bild
Kontakt

Informationsträff om ökad kompetensutveckling och attraktionskraft

Entreprenörskap
16 februari
13:00 - 15:00
Näringslivsenheten, Forskningen, Forskningsvägen 1, Säffle

Har du rätt kompetens i ditt företag? Välkommen till ett informationsmöte om hur ditt företag kan ta del av olika kompetensutvecklingsinsatser.

Många företag upplever att det är svårt att hitta personal med rätt kompetens. Nu har små och medelstora företag möjlighet att kompetensutveckla sin personal inom följande områden:

  • Ledarskap och organisation
  • Hållbarhetsarbete
  • Digital synlighet
  • Montering
  • CNC- svarvning
  • Svetsning

Välkommen till ett informationsmöte där du får veta mer om vilka möjligheter som finns för ditt företag att kompetensutveckla personalen och öka attraktionskraften.

Torsdagen den 16:e februari kl 13.00-15.00 är ni välkomna till en informationsträff där vi informerar om vilka möjligheter som finns för att kompetensutveckla personal och öka attraktionskraften för just ditt företag.

Vi träffas på Näringslivsenheten i Säffle, Forskningsvägen 1, lokal Stora Teori, i Säffle.

Anmälan till Helena Stor Hansson, 0533-68 30 07, helena.stor.hansson@saffle.se

Aktiviteten är en del av projektet Nyindustrialisering i Värmland- med hållbarhet som drivkraft

logotyper EU, Region värmland, Grums, Filipstad, Storfors och Säffle kommuner

Karta

Kontakt
Senast uppdaterad • 2023-02-03