Bild
Kontakt

Informationsmöte om lokalt småskaligt slakteri

12 september
18:00 - 20:00
Forskningen

En förstudie kring etablering av ett lokalt småskaligt slakteri har genomförts, och nu vill projektet informera om vad man kommit fram till.

Förstudien har tittat på förutsättningar för etablering av ett småskaligt slakteri med förädling i Värmland. Vi har träffat såväl djurägare som tänkbara kunder, besökt befintliga slakterier och styckerier. Utifrån vårt arbete med kalkyler och omvärldsanalyser menar vi att det utifrån rådande förutsättningar finns en marknad och ett behov av ett lokalt slakteri i Värmland, med fördel placerat i Säffle.
Trenden är tydlig med starkt ökad efterfrågan av svenskt kött samtidigt som de befintliga slakterierna knyts allt närmare charkuteribranschen. Detta skapar såväl utrymme som behov av ett fristående lokalt slakteri.

Här finns möjligheterna, entreprenör sökes!
 • Stor efterfrågan på svenskt kött från dagligvaruhandel, vidareförädlare och grossister, samtidigt som slakterierna knyts närmare charkuteribranschen.
 • Tydligt glapp mellan de större etablerade slakterierna och de mindre producenterna/marknaden.
 • Utrymme för ett mindre fristående slakteri med tydligt varumärke och stark förankring i producentled i södra Värmland.
 • En förstudie med ritningar, utredningar och budgetkalkyler finns framtagen.
 • En stark lokal förandring med lokala producenter och ”ägargrupp” som vill och kan vara delaktiga.
 • Tillgång på detaljplanerad mark.

Frågor och anmälan

Anmäl dig senast 7 september till caroline.froling@saffle.se, 0533-68 13 24.

Karta

Kontakt
 • Caroline Fröling

  Kommunikationsansvarig

  Kommunledningskontoret

  0533-68 13 24

  Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-08-16