Bild
Kontakt

Workshop 1: Vad är Säffle för dig? Hur ser framtidens Säffle ut?

Entreprenörskap, Övrigt
19 november
09:00 - 11:30
Digitalt - Zoom

Vi är många som är stolta över vårt Säffle. Vi vill att Säffle med omnejd ska fortsätta utvecklas och vara en bra plats. För oss som redan finns här och för nya människor. Vi på Säffle kommun har startat ett arbete som handlar om platsens attraktionskraft, och nu behöver vi dig!

Drygt 40 personer är redan inbjudna för att hjälpa oss i denna workshop , men det finns möjlighet fler att medverka. Vi kommer att behöva ett engagemang och nytänkande människor i arbetet med att hitta Säffles styrkor och vår väg framåt. Under en workshop kommer vi tillsammans fundera kring frågor så som:

Vad är Säffles styrkor och svagheter?
Vad kan vi lova nyinflyttade och besökare?
Hur sticker vi ut gentemot andra platser?
Vad har vi som andra inte har?


Syftet med arbetet är att få fram en strategi för platsattraktion. Att sätta ord på vårt platsvarumärke och veta hur kommun, näringsliv och föreningsliv gemensamt jobbar för att få fler invånare, besökare och företag. Strategin beräknas vara klar sommaren 2022 och tas fram tillsammans med företaget Placebrander som är specialiserade på platsattraktion.

Anmäl ditt intresse
Ta chansen att göra din röst hörd och sätta din prägel på Säffles varumärke. Anmäl ditt intresse genom att maila caroline.froling@saffle.se

Din insats är oerhört värdefull! Som tack för hjälpen kommer alla som deltar att få en inbjudan till en lanseringsfest när platsvarumärket är på plats.

 

Kontakt
  • Caroline Fröling

    Kommunikationsansvarig

    Kommunledningskontoret

    0533-68 13 24

    Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-11-02