Bild
Kontakt

Utbildning med Religionsvetarna: Arbetsplatser, kulturmöten och breddad rekrytering - Framflyttat

Entreprenörskap, Föreläsning
5 maj
08:30 - 12:00
Futurum, Forskningen

På grund av det rådande läget är denna aktivitet framflyttad. Vi återkommer med nytt datum.

08.30 DROP IN, KAFFE & MACKA

9:00-9:45 Synen på arbete
Erfarenheter av arbete och utbildning skiljer sig mycket bland migranter som kommer till Sverige idag. Vi diskuterar kultur- och religionsmöten i arbetslivet. Vad uppfattas som arbete, hur ser man på kvalifikationer/kompetenser och vilka förväntningar finns kopplade till kön, ålder och status? Momentet fokuserar på kultur- och religionsvariationer när det kommer till synen på arbete och försörjning. Med några positiva exempel synliggör vi vinsterna med ett
inkluderande arbetssätt.

10:15-11:00 Rekrytering, fördomar och bias
I rekryteringssammanhang är ett vanligt begrepp kompetensbaserad rekrytering (KBR). Tanken med KBR är att undvika de negativa konsekvenser som kan följa på en rekrytering baserad på magkänsla. Samtidigt visar forskning att vi oavsett rekryteringsmetod ständigt är påverkade av förutfattade meningar och bias under hela processen: från utformningen av kravprofil, till genomgång av ansökningar, urval, gallring, fysiska möten och intervjuer. Vi ger olika exempel på hur man kan arbeta med dessa utmaningar och öppna upp för en ökad mångfald och en inkluderande arbetsplats.

11:15-12:00 Syn på kompetens

Det finns olika sätt att se på kompetens. Vilka utbildningar, erfarenheter, färdigheter och kunskaper är värdefulla eller relevanta i olika sammanhang och varför? När man anställer, ska man söka en person som på olika sätt passar in och liknar de övriga i arbetslaget, eller ska man försöka hitta någon som tillför något nytt? Vi tar upp begreppen Growth mindset kontra fixed mindset: avgör genetiken en persons förmågor (intellekt, egenskaper, fallenhet), eller kan man
själv påverka sin kapacitet? Beroende på hur man ser på detta får det konsekvenser för verksamheten man arbetar inom. Vi diskuterar också vilka kompetenser som kan bli mer eftertraktade i framtiden och ger exempel från aktuell forskning.

Varmt välkommen!

Denna utbildning är en del av projektet Säffles samverkan i praktiken och finansieras av Tillväxtverket.

Karta

Kontakt
  • Caroline Fröling

    Kommunikationsansvarig

    Kommunledningskontoret

    0533-68 13 24

    Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-04-16