Bild
Kontakt
Föreläsning
28 januari
15:00 - 16:30

Vill du få bättre kännedom om du resursförbrukning, öka värdet på ditt företag och stärka din konkurrenskraft? "Hållbart Företagande" erbjuder tre gemensamma träffar och personlig vägledning av erfarna miljökonsulter.

Träff 2 - hur jobbar jag hållbart?

 • Du ges praktiska tips om var du kan plocka lågt hängande frukter.
 • Vi förbereder dig för att göra en genomlysning av företagets resurser och hur de kan nyttjas smartare.
 • Vi pratar om det stöd du kan få från det offentliga för att genomföra omställningar.

Seminarieserien är kostnadsfri. (Dock utgår en avgift om du anmäler dig och uteblir.) Delta i den andra av tre träffar, träff tre kommer att ske i mars 2020.

ANMÄLAN: maria.lindeberg@regionvarmland.se eller 073-071 01 97

Kontakt
 • Pia Proper

  Näringslivschef

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 22

  Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-01-09