Text

Information till företagare med anledning av Coronaviruset

Covid-19 information till företagare

Med anledning av coronavirusets spridning kommer många beslut om åtgärder på nationell, regional och lokal nivå. På dessa sidor finns aktuell information om pågående och planerade insatser för dig som företagare.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska smittspridningen
Omställningsstöd från Region Värmland finns att söka!

14 december infördes skärpta nationella föreskrifter för att minska smittspridningen. Föreskrifterna handlar bland annat om:

 • Att bara umgås i en mindre krets
 • Att resa säkert och använda munnskydd vid risk för trängsel
 • Att undvika trängsel och att vistas i butiker i onödan
 • Att regional och kommunal idrott som inte är nödvändig ska stängas
 • Att arbeta hemifrån så ofta det är möjligt
 • Att informera anställda, kunder och besökare med markeringar i golvet, anpassade öppettider, uppge maxantal för lokalen m.m.

Läs mer här! Länk till annan webbplats.

För verksamhetsutövare gäller

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan t.ex. vara att verksamheten

 1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder med mera.
 2. markerar avstånd på golvet.
 3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel.
 4. erbjuder digitala alternativ.
 5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuder handdesinfektion.
 6. minimerar antalet personer vid samma tidpunkt, särskilt i trånga lokaler, och
 7. anpassar öppettiderna.

Råden kommer från Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd och gäller fram till 30 juni 2021.

Är ditt företag bland dem som drabbats ekonomiskt av det nya coronaviruset? Ring jourtelefonen för att prata med personer som svarar på dina frågor, informerar om nationella och regionala stödåtgärder och guidar dig rätt.

Regeringens krispaket för svenska företag och jobb

Det finns en rad olika stöd för dig som företagare. Du hittar de stöd som är aktuella på verksamt.se Länk till annan webbplats. och regeringen.se Länk till annan webbplats.

Se aktuell information om tillgängliga stöd!

Regionalt stöd till omställningsinsatser

Region Värmland har instiftat ett tillfälligt stöd till företag för aktiviteter som krävs för att möta krisen. Du kan bland annat få stöd till utbildningsinsatser eller externa konsultinsatser som minskar företagets sårbarhet. Bland annat rör det sig om strategier för omställning, utveckling av virtuella tjänster eller arbete för nya nischer, affärsområden eller samarbeten. Stödet kan även användas för att finna nya marknader eller ta tillbaka marknader som försvunnit i samband med krisen, vilket lämpar sig för företag inom besöksnäringen. Läs mer här! Länk till annan webbplats.

Utbildningsportalen Värmland

Här hittar du utbildningsmöjligheter och kurser för att utveckla och fördjupa din nuvarande kompetens, eller öppna dörrar för en ny riktning i ditt yrkesliv!


Tillsammans hjälps vi åt!

Shoppa

Shoppa i mysiga centrum, fika och ät gott, handla lokalproducerat eller i specialiserade butiker med service. Runt om och i Säffle finns flera bra val för en tur med plånboken.

Mat och dryck

I Säffle kan du äta på allt från herrgårdsrestauranger med White Guide-status till rustika skärgårdskrogar eller mysiga 50-talskaféer.

Boende

Hitta ditt favoritställe i Säffle! Bo vid Vänern eller på en skärgårdsö, i staden, i de härliga bygderna och skogarna, ja varför inte i en trädtopp eller på en husbåt? Vad det goda livet är bestämmer du!

Aktiviteter

Ta en fisketur, gör upptäcktsfärder till fots, i norr och väst har vi rika fiskevatten och skogar för härligt friluftsliv . Vandra i naturreservat, på skärgårdsö eller längs pilgrimsled, cykla, bada och trampa dressin, paddla kanot och kajak. Lurö skärgård, den magnifika sötvattenarkipelagen är ett eldorado för aktiviteter på och i vatten.

Säffle kommuns åtgärder för att mildra effekterna av virusutbrottet

Vi följer utvecklingen av corona och de stödpaket och insatser som presenteras nationellt och regionalt. Flera verksamheter ser över sina regler och rutiner riktade mot företag för att se hur kommunen kan lindra effekten av pandemin.

 

Den pågående pandemin har skapat stora svårigheter inom näringslivet och många företagare har tappat betydande delar av sin omsättning.

För att underlätta för företagare verksamma i Säffle har kommunen beslutat att halvera hyreskostnaden under april, maj och juni för företag som hyr lokaler av kommunen och tillhör de branscher som staten utpekat som utsatta. Staten svarar för 50 procent av rabatten på hyresbeloppet.

Hyresgäster som är stödberättigade är de som bedriver verksamhet inom de branscher som framgår av 5 § i statens förordning, alltså särskilt utsatta branscher. Detta innefattar bland annat hotell och logi, restauranger, butikshandel, konsumenttjänster med mera. Läs mer här Länk till annan webbplats..

Mot bakgrund av den extraordinära situation vi nu befinner oss i bedömer kommunledningskontoret att synnerliga skäl föreligger och att individuellt riktat stöd kan utgå.

Kontakta vår fastighetsstrateg Pär Lindström senast 15 juni för att teckna en överenskommelse. Du kan också kontakta Pär Lindström om du har frågor eller önskar att få mer information.

Anstånd med betalning av fakturor från Säffle kommun, Säfflebostäder AB, Säfflekedjan 2 AB och Forskningen i Säffle AB samt Säffle Kommunikation AB

Näringsidkare som önskar anstånd med betalning av fakturor utställda av Säffle kommun, Säfflebostäder AB, Säfflekedjan 2 AB och Forskningen i Säffle AB samt Säffle Kommunikation AB kan ansöka om detta. Ingen dröjsmålsränta eller andra avgifter tas ut.

Om jag inte kan betala min faktura - hur gör jag?

Du kan begära anstånd, det vill säga önska om att få betala fakturan senare, om du av någon anledning inte har möjlighet att betala din faktura i tid. Kontakta Säffle kommuns ekonomienhet för att begära anstånd. För att kunna ge anstånd behöver vi uppgift om:

 • Fakturanummer
 • Kundnummer
 • Önskad tid för anståndet

Kontakta oss via e-post på ekonomi@saffle.se alternativt ring 0533-68 15 72

Om du beviljats anstånd är det viktigt att fakturan betalas innan anståndstidens slut. Men om du behöver förlängd anståndstid, måste du kontakta Säffle kommuns ekonomienhet i god tid, annars går det obetalda fakturaärendet över till inkasso.

För de anstånd som beviljas på grund av det nya Coronaviruset kommer ingen avgift eller ränta att tas ut.

Rutiner för Säfflebostäder AB, Säffle Kedjan 2 AB, Forskningen i Säffle AB och Säffle kommunikation AB

Om jag inte kan betala min faktura - hur gör jag?

Du kan begära anstånd, det vill säga önska om att få betala fakturan senare, om du av någon anledning inte har möjlighet att betala din faktura i tid. Kontakta ekonomienheten på Säfflebostäder AB för att begära anstånd. För att kunna ge anstånd behöver vi uppgift om:

 • Fakturanummer
 • Kundnummer
 • Önskad tid för anståndet

Kontakta oss via e-post på maria.karlsson3@saffle.se alternativt ring 0533-68 17 02.

Om du beviljats anstånd är det viktigt att fakturan betalas innan anståndstidens slut. Men om du behöver förlängd anståndstid, måste du kontakta ekonomienheten på Säfflebostäder AB i god tid, annars går det obetalda fakturaärendet över till inkasso.

För de anstånd som beviljas på grund av det nya Coronaviruset kommer ingen avgift eller ränta att tas ut.

Rutiner för Säffle kommunikation AB

För fakturor från Säffle kommunikation AB gäller samma rutiner som övriga bolag. Kontakta istället bredband@sakom.se eller 0533-68 11 10.

Kommunen ser inget hinder för att de serveringar som har en beviljad markupplåtelse för uteserveringar sedan tidigare får öppna dessa omgående. Polistillstånd krävs. Ansök om polistillstånd här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen ser inga hinder för att butiksverksamheter ges möjlighet att flytta ut sin försäljning på gatan utanför sin butikslokal. Dock kan polistillstånd krävas. Ansök om polistillstånd här. Länk till annan webbplats.

2020-04-16
Säffle kommun har gjort en gemensam ansökan om Polistillstånd för försäljning utanför verksamheter i Säffle tätort. Kontakta Pia Proper 0533-68 10 22 för mer information.

Tillsyn av verksamheter kommer endast ske vid kritiska behov.

Stortorget i Säffle är öppet för torghandel. Läs mer här!

Vi har en löpande dialog med det lokala näringslivet samt regionala och nationella aktörer. På lokal nivå handlar det bland annat om marknadsföring av verksamheter inom besöksnäring, handel och restauranger samt samordning av polistillstånd för försäljning utanför butikslokaler.

 

Säffle kommun stöttar handel och restaurangnäringen genom att stötta köpmannaföreningen med hemleveranser av varor under pandemin. Säffle Taxi levererar varor och Säffle kommun bekostar leveranserna.

Säffle kommun följer utvecklingen av virusutbrottet och konsekvenserna för samhället och det lokala näringslivet. Regionen arbetar för fullt med att inrätta stödinsatser. Vi uppdaterar denna sida löpande. Vill du ta del av mailutskick från oss med aktuell information? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Varför väljer vi att göra dessa åtgärder?

Svenskt näringsliv och Visita har kommit med en rad förslag till kommunala åtgärder. Vi följer SKR, Sveriges kommuner och regioners, rekommendationer kring vilka åtgärder som går att genomföra.
Läs mer om SKRs rekommendationer här! Länk till annan webbplats.

Stöd från myndigheter

Här kan du få aktuell information om stöd, tillfälliga ändringar i lagar och regler m.m.

Aktuellt från Säffle kommun

Klicka här för att komma till aktuell information

Rådgivning och coachning

Vill du starta eller utveckla ett företag i Säffle? Näringslivsenheten erbjuder stöd och rådgivning.

Kontakta näringslivsenheten

Näringslivsenheten är länken mellan enskilda företag och myndigheter. Vår huvuduppgift är att ge service åt näringslivet, till såväl befintliga företag som vid nyetableringar. Du hittar oss på Forskningen, Forskningsvägen 1 i Säffle.