Text

Information till företagare med anledning av Coronaviruset

Covid-19 information till företagare

Med anledning av coronavirusets spridning kommer många beslut om åtgärder på nationell, regional och lokal nivå. På dessa sidor finns aktuell information om pågående och planerade insatser för dig som företagare.

Nya restriktioner för maxantal - gäller gym, sportanläggningar, butiker, gallerior och platser för allmänna sammankomster

12 november fick Värmland skärpta allmänna råd för att minska trängsel och antalet kontakter mellan människor. Det handlar bland annat om att avstå onödiga resor, avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas (så som exempelvis gym, köpcentrum och badhus), undvika möten och fysisk kontakt med andra än de man bor tillsammans med.

Du hittar de fullständiga skärpta allmänna råden här.länk till annan webbplats

För verksamhetsutövare gäller

Vid lokala utbrott av covid-19 kan även verksamheter och arbetsplatser i den aktuella regionen eller området behöva vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. De lokala allmänna råden som riktar sig till arbetsplatser och verksamheter är exempel på åtgärder som kan underlätta för enskilda att hålla avstånd och undvika smittspridning. Vilken eller vilka av åtgärderna som kan användas avgörs av den som ansvarar för verksamheten.

Det här är några exempel på åtgärder:

 • En verksamhet kan anpassa öppettiderna genom att utöka eller ändra tiderna så att risken för smittspridning minimeras.
 • Verksamheten kan ha system som visar när det är störst risk för smittspridning eller när man bör undvika att besöka verksamheten.
 • Verksamheten kan informera om hur många som får samlas i lokalen samtidigt.
 • Verksamheten kan försöka styra sina besökare till tider när det är mindre trängsel eller erbjuda digitala alternativ.
 • Verksamheten bör informera om när det är olämpligt att hela familjer eller andra sällskap besöker verksamheten tillsammans, om det inte är nödvändigt. Man kan även erbjuda aktiviteter utomhus för medföljande barn.

Arbetsplatser har pekats ut särskilt i de allmänna råden eftersom en stor del av de som får covid-19 har smittats på jobbet. Arbetsplatserna viktigaste åtgärd är att främja arbete hemifrån eller att möjliggöra flexibel arbetstid så att personalen kan undvika att resa med kollektivtrafiken under rusningstid, under den tid som de lokala allmänna råden gäller.

Är ditt företag bland dem som drabbats ekonomiskt av det nya coronaviruset? Ring jourtelefonen för att prata med personer som svarar på dina frågor, informerar om nationella och regionala stödåtgärder och guidar dig rätt.

Regeringens krispaket för svenska företag och jobb

Krispaketet innehåller åtgärder som ska mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet.

Riksdagen har godkänt regeringens förslag om ett stöd till företag som tappat i omsättning i mars och april 2020 på grund av pandemin. Stödet kan gå till fasta kostnader så som exempelvis kostnader för hyra, leasing, räntor och försäkringar med mera.

För att ta del av stödet krävs att ditt företag har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under senaste räkenskapsåret, och att du tappat minst 30% i omsättning jämfört med mars och april i år.

Omställningsstödet kommer att gå att söka hos Skatteverket från den 22/6 klockan 12.

Här kan du läsa mer!länk till annan webbplats

Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Du kan söka stödet från och med 7 april 2020. Det kommer gälla retroaktivt från och med 16 mars 2020.

Det är viktigt att du förbereder dig så mycket som möjligt innan du skickar in din ansökan för att hanteringen ska ske smidigt. Det är alltså viktigare att du gör din ansökan noggrant än att du skickar in den fort. Gör gärna Tillväxtverkets test för att se om du har rätt att få stödet. Du kan också använda Tillväxtverkets räknetjänst för att se hur mycket stöd du kan få om din ansökan blir beviljad.

Gör Tillväxtverkets test för att se om du har rätt till stödetlänk till annan webbplats
Gå till Tillväxtverkets räknetjänstlänk till annan webbplats
Läs mer om korttidsarbete hos Tillväxtverketlänk till annan webbplats

Här hittar du samlad information om vad som gäller om du behöver säga upp personal.

Uppsägning av personallänk till annan webbplats

Uppsägning på grund av arbetsbristlänk till annan webbplats

Du kan ansöka om ersättning för sjuklönekostnader. Hur mycket ersättning du får beror på hur höga kostander du haft och om din anställde tillhör en riskgrupp eller inte.

Om du blir sjuk (enskild firma och handelsbolag)länk till annan webbplats

När en anställd blir sjuklänk till annan webbplats

Likviditetsförstärkning via skattekontot. Detta innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Läs om vilka nuvarande regler som gäller för anstånd hos Skatteverket länk till annan webbplats

Riksbanken lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen. Läs mer här!länk till annan webbplats

Text

Regeringen förslår en tillfällig sänkning av arbetsgivar-/egenavgifter där du som arbetsgivare enbart kommer betala ålderspensionsavgiften. Förslaget föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den lön som inte överstiger 25.000 kronor och för perioden 1 mars till den 30 juni 2020.

För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.

Förslagen föreslås vara tillfälliga och ska träda i kraft den 6 april 2020.

Läs mer om sänkta arbetsgivaravgifter på Regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Regeringen föreslår att företag som är livskraftiga, men som till följd av coronaviruset fått ekonomiska svårigheter, ska få möjlighet till statlig lånegaranti. Lånegaranti innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företagen. Varje företag förslås få låna max 75 miljoner kronor, med viss reservation för att undantag kan göras.

För att hjälpa branscher som sällanköpshandel (t.ex kläder, leksaker och elektronik), hotell och restaurang har regeringen förslagit att påskynda omförhandling av hyror. Förslaget är att staten står för 50 procent av hyresnedsättningen och upp till 50 procent av den fasta hyran.

Stödet gäller från 1 april – 30 juni 2020. Ansökningsperioden är avslutad.

Läs mer länk till annan webbplats

Regeringen har föreslagit att utvidga det tidigare förslaget om anstånd med skatt så även du som redovisar din moms årsvis ska omfattas av anstånd med skatteinbetalningar. Förslaget gäller moms som ska redovisas från och med den 27 december 2019 till den 17 januari.

Läs mer om anstånd med skatteinbetalning på Regeringens webbplatslänk till annan webbplats

För dig som driver enskild näringsverksamhet och som drabbats hårt av corona och covid-19 har regeringen förslagit att ändra reglerna för periodiseringsfonder. Det innebär att du kan sätta av 100% av din skattepliktiga vinst för år 2019 i din periodiseringsfond. Taket är upp till en miljon kronor och du kommer sedan kunna kvitta detta mot dina framtida förluster. Handläggningstiden förlängs om du fyller i övriga upplysningar.

Läs mer om möjlighet att få tillbaka betald preliminärskatt på Regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Om du drabbas av arbetslöshet och har ett företag kan du undantas från regeln om att företagande endast får läggas vilande en gång under fem år under 2020.

Mer information kommer inom kort.

Frågor och svar om vad dessa regler innebär för dig som driver restaurang, café, bar eller cateringverksamhet
Se aktuell information från myndigheterna om tillgängliga stöd!

Regionalt stöd till omställningsinsatser

Region Värmland har instiftat ett tillfälligt stöd till företag för aktiviteter som krävs för att möta krisen. Du kan bland annat få stöd till utbildningsinsatser eller externa konsultinsatser som minskar företagets sårbarhet. Bland annat rör det sig om strategier för omställning, utveckling av virtuella tjänster eller arbete för nya nischer, affärsområden eller samarbeten. Stödet kan även användas för att finna nya marknader eller ta tillbaka marknader som försvunnit i samband med krisen, vilket lämpar sig för företag inom besöksnäringen. Läs mer här!länk till annan webbplats

Utbildningsportalen Värmland

Här hittar du utbildningsmöjligheter och kurser för att utveckla och fördjupa din nuvarande kompetens, eller öppna dörrar för en ny riktning i ditt yrkesliv!


Tillsammans hjälps vi åt!

Shoppa

Shoppa i mysiga centrum, fika och ät gott, handla lokalproducerat eller i specialiserade butiker med service. Runt om och i Säffle finns flera bra val för en tur med plånboken.

Mat och dryck

I Säffle kan du äta på allt från herrgårdsrestauranger med White Guide-status till rustika skärgårdskrogar eller mysiga 50-talskaféer.

Boende

Hitta ditt favoritställe i Säffle! Bo vid Vänern eller på en skärgårdsö, i staden, i de härliga bygderna och skogarna, ja varför inte i en trädtopp eller på en husbåt? Vad det goda livet är bestämmer du!

Aktiviteter

Ta en fisketur, gör upptäcktsfärder till fots, i norr och väst har vi rika fiskevatten och skogar för härligt friluftsliv . Vandra i naturreservat, på skärgårdsö eller längs pilgrimsled, cykla, bada och trampa dressin, paddla kanot och kajak. Lurö skärgård, den magnifika sötvattenarkipelagen är ett eldorado för aktiviteter på och i vatten.

Säffle kommuns åtgärder för att mildra effekterna av virusutbrottet

Vi följer utvecklingen av corona och de stödpaket och insatser som presenteras nationellt och regionalt. Flera verksamheter ser över sina regler och rutiner riktade mot företag för att se hur kommunen kan lindra effekten av pandemin.

 

Den pågående pandemin har skapat stora svårigheter inom näringslivet och många företagare har tappat betydande delar av sin omsättning.

För att underlätta för företagare verksamma i Säffle har kommunen beslutat att halvera hyreskostnaden under april, maj och juni för företag som hyr lokaler av kommunen och tillhör de branscher som staten utpekat som utsatta. Staten svarar för 50 procent av rabatten på hyresbeloppet.

Hyresgäster som är stödberättigade är de som bedriver verksamhet inom de branscher som framgår av 5 § i statens förordning, alltså särskilt utsatta branscher. Detta innefattar bland annat hotell och logi, restauranger, butikshandel, konsumenttjänster med mera. Läs mer härlänk till annan webbplats.

Mot bakgrund av den extraordinära situation vi nu befinner oss i bedömer kommunledningskontoret att synnerliga skäl föreligger och att individuellt riktat stöd kan utgå.

Kontakta vår fastighetsstrateg Pär Lindström senast 15 juni för att teckna en överenskommelse. Du kan också kontakta Pär Lindström om du har frågor eller önskar att få mer information.

Anstånd med betalning av fakturor från Säffle kommun, Säfflebostäder AB, Säfflekedjan 2 AB och Forskningen i Säffle AB samt Säffle Kommunikation AB

Näringsidkare som önskar anstånd med betalning av fakturor utställda av Säffle kommun, Säfflebostäder AB, Säfflekedjan 2 AB och Forskningen i Säffle AB samt Säffle Kommunikation AB kan ansöka om detta. Ingen dröjsmålsränta eller andra avgifter tas ut.

Om jag inte kan betala min faktura - hur gör jag?

Du kan begära anstånd, det vill säga önska om att få betala fakturan senare, om du av någon anledning inte har möjlighet att betala din faktura i tid. Kontakta Säffle kommuns ekonomienhet för att begära anstånd. För att kunna ge anstånd behöver vi uppgift om:

 • Fakturanummer
 • Kundnummer
 • Önskad tid för anståndet

Kontakta oss via e-post på ekonomi@saffle.se alternativt ring 0533-68 15 72

Om du beviljats anstånd är det viktigt att fakturan betalas innan anståndstidens slut. Men om du behöver förlängd anståndstid, måste du kontakta Säffle kommuns ekonomienhet i god tid, annars går det obetalda fakturaärendet över till inkasso.

För de anstånd som beviljas på grund av det nya Coronaviruset kommer ingen avgift eller ränta att tas ut.

Rutiner för Säfflebostäder AB, Säffle Kedjan 2 AB, Forskningen i Säffle AB och Säffle kommunikation AB

Om jag inte kan betala min faktura - hur gör jag?

Du kan begära anstånd, det vill säga önska om att få betala fakturan senare, om du av någon anledning inte har möjlighet att betala din faktura i tid. Kontakta ekonomienheten på Säfflebostäder AB för att begära anstånd. För att kunna ge anstånd behöver vi uppgift om:

 • Fakturanummer
 • Kundnummer
 • Önskad tid för anståndet

Kontakta oss via e-post på maria.karlsson3@saffle.se alternativt ring 0533-68 17 02.

Om du beviljats anstånd är det viktigt att fakturan betalas innan anståndstidens slut. Men om du behöver förlängd anståndstid, måste du kontakta ekonomienheten på Säfflebostäder AB i god tid, annars går det obetalda fakturaärendet över till inkasso.

För de anstånd som beviljas på grund av det nya Coronaviruset kommer ingen avgift eller ränta att tas ut.

Rutiner för Säffle kommunikation AB

För fakturor från Säffle kommunikation AB gäller samma rutiner som övriga bolag. Kontakta istället bredband@sakom.se eller 0533-68 11 10.

Kommunen ser inget hinder för att de serveringar som har en beviljad markupplåtelse för uteserveringar sedan tidigare får öppna dessa omgående. Polistillstånd krävs. Ansök om polistillstånd här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunen ser inga hinder för att butiksverksamheter ges möjlighet att flytta ut sin försäljning på gatan utanför sin butikslokal. Dock kan polistillstånd krävas. Ansök om polistillstånd här.länk till annan webbplats

2020-04-16
Säffle kommun har gjort en gemensam ansökan om Polistillstånd för försäljning utanför verksamheter i Säffle tätort. Kontakta Pia Proper 0533-68 10 22 för mer information.

Tillsyn av verksamheter kommer endast ske vid kritiska behov.

Stortorget i Säffle är öppet för torghandel. Läs mer här!

Vi har en löpande dialog med det lokala näringslivet samt regionala och nationella aktörer. På lokal nivå handlar det bland annat om marknadsföring av verksamheter inom besöksnäring, handel och restauranger samt samordning av polistillstånd för försäljning utanför butikslokaler.

 

Säffle kommun följer utvecklingen av virusutbrottet och konsekvenserna för samhället och det lokala näringslivet. Regionen arbetar för fullt med att inrätta stödinsatser. Vi uppdaterar denna sida löpande. Vill du ta del av mailutskick från oss med aktuell information? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Varför väljer vi att göra dessa åtgärder?

Svenskt näringsliv och Visita har kommit med en rad förslag till kommunala åtgärder. Vi följer SKR, Sveriges kommuner och regioners, rekommendationer kring vilka åtgärder som går att genomföra.
Läs mer om SKRs rekommendationer här!länk till annan webbplats

Stöd från myndigheter

Här kan du få aktuell information om stöd, tillfälliga ändringar i lagar och regler m.m.

Aktuellt från Säffle kommun

Klicka här för att komma till aktuell information

Rådgivning och coachning

Vill du starta eller utveckla ett företag i Säffle? Näringslivsenheten erbjuder stöd och rådgivning.

Kontakta näringslivsenheten

Näringslivsenheten är länken mellan enskilda företag och myndigheter. Vår huvuduppgift är att ge service åt näringslivet, till såväl befintliga företag som vid nyetableringar. Du hittar oss på Forskningen, Forskningsvägen 1 i Säffle.