Bild
Kontakt

Vår verksamhet

Nedan kan du läsa om vad vi gör och om våra olika projekt inom Arbetsmarknadsenheten.

Vad är kommunala tidbegränsade anställningar?

Kommunala tidsbegränsade anställningar riktar sig till dig som är mellan 20 – 29 år och är inskriven på arbetsförmedlingen eller socialförvaltningen. Arbetsmarkansenheten hittar lämpliga platser som kan garantera handledning. Dessa platser finns inom de kommunala verksamheterna där Arbetsmarknadsenheten står för arbetsgivaransvaret.

Syfte

Denna typ av anställning har som syfte att fungera som en språngbräda vidare ut i arbetslivet. Under anställningen kommer individen att erbjudas olika insatser, detta för att ge individen nya verktyg för att ta sig vidare i arbetslivet eller studier.

Vad är feriepraktik?

Säffle kommun anställer varje år ungdomar för feriepraktik runt om i kommunen. Ansökningslänken publiceras på sidan saffle.se varje vår.

Vi kan inte garantera att alla får feriepraktik i Säffle kommun så vi rekommenderar alla ungdomar att också söka andra valmöjligheter för att säkra sig ett sommarjobb.

Tips när du söker sommarjobb:

 • Börja ta kontakt med arbetsplatser redan nu, vänta inte för då har någon annan hunnit före.
 • Skriv ihop ett personligt brev om vem du är. Har du ett CV så är det bra att bifoga i mail eller ta med vid personliga möten.
 • Ring eller besök arbetsplatsen personligen (rekommenderas) för att få kontakt med potentiella arbetsgivare för att höra dig för om sommarjobb. Det är du som söker sommarjobb

Ansökan för sommaren 2020 har öppnat. Läs mer här och ansök.

Som förening kan du söka lönebidrag när du anställer en person med nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen står då för en del av lönen under en period. Lönebidraget är till för att kompensera för de anpassningar som kan behöva göras på arbetsplatsen. Läs mer om lönebidrag på arbetsförmedlingens hemsida.

Till arbetsförmedlingens information om lönebidrag

Idag har många arbetssökande och arbetsgivare rätt att via arbetsförmedlingens, ansöka om subventioner vid anställning.
På arbetsförmedlingens hemsida kan du läsa mer om förutsättningarna.

Till arbetsförmedlingens information om subventioner

Yrkesspår

Arbetsmarkandsenheten och Säffle lärcenter arbetar med olika yrkesspår och andra utbildningsvägar med kompetensförsörjningsbehovet i fokus för våra kommuninvånare och arbetsgivare. Vilka yrkesspår som pågår styrs av vilket behov som finns på arbetsmarkanden både inom kommunen och hos våra privata företag. Nya spår och utbildningsvägar skapas allt eftersom behov uppstår.

Våra projekt

Vad är Värmland Tillsammans?

Värmland Tillsammans är ett ESF-projekt där Säffle kommun samverkar med bland andra Arbetsförmedlingen, Landstinget i Värmland, och civilsamhället för att utveckla insatser, metoder och aktiviteter för målgruppen: Utrikesfödda kvinnor och män i åldern 15-64 år som står särskilt långt från arbetsmarknaden och/eller inte är redo för och inte klarar av de insatser som finns tillgängliga inom kommunen.

Syfte med projektet

Projektet syftar till att förhindra långvarigt utanförskap och att alla ska få en chans att komma närmare arbetsmarknaden eller etablera sig i studier eller arbete. Genom ökad samordning syftar projektet till att bidra med att klargöra deltagarnas hälsa, arbetsförmåga, språkstöd, sociala insatser, arbetslivsinriktad rehabilitering och yrkesförberedande insatser utifrån varje individs behov.

"Att få fast jobb betyder att någon tror på mig"
Se vår film om Säffles samverkan i praktiken - en arbetsmetod för att genom samverkan etablera individer på arbetsmarknaden och förse arbetsgivare med kompetent personal. I filmen möter du bland annat Mohammed, företaget Moelven och personal på Säffle Lärcenter och Arbetsmarknadsenheten i Säffle kommun.

 

Kontakt
 • Sanna Bertilsson

  Arbetsmarknadschef

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533 - 68 10 30

  Forskningsvägen 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-03-09