Handikapprådet

Kommunala handikapprådet är ett remiss- och referensorgan för samråd före beslut i frågor som rör människor med funktionsnedsättning och i övrigt ett organ för ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för handikapporganisationerna i kommunen. Handikapprådet har sammanträden fyra gånger per år. Det finns även arbetsutskott som kan ge yttranden i brådskande fall.

Protokoll

Vill du läsa protokoll från sammanträdena finns de till höger på denna sidan. 

Sidan uppdaterad den 19 maj 2017

Lämna synpunkt på sidan