Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Vatten & avlopp / Avlopp / Enskild avloppsanläggning

Enskild avloppsanläggning


För att anordna en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett (wc) eller för att ansluta wc till en befintlig anläggning, som tidigare bara belastats med vatten från bad, disk och dusch (bdt), krävs tillstånd från kommunens miljö- och byggnadsnämnd.

Att inrätta en avloppsanläggning utan wc är anmälningspliktigt, med undantag för de planlagda fritidsområdena Mässvik, Gårdsvik, Hjälleskate, Torstenstorp och Säter (Eskilsäter) där tillstånd ändå krävs för detta.

För att komplettera eller renovera en befintlig avloppsanläggning (med ansluten wc) med en ny rening krävs tillstånd. Att komplettera eller renovera är en bdt-anläggning (utan ansluten wc) är anmälningspliktigt.

En ändring av en avloppsanläggning som gör att avloppsvattnets sammansättning eller mängd (mer eller mindre) väsentligt kan förändras (t.ex. uppstart av caféverksamhet, tvätteri eller liknande) är anmälningspliktigt.

Kom ihåg att man alltid måste ha ett skriftligt tillstånd eller godkännande i handen innan man påbörjar arbetet med en avloppsanläggning. Provgrop får dock grävas innan ansökan/anmälan lämnas in. Provgrop behöver i regel grävas för att få fram underlag till val av efterföljande rening (om reningen ska vara markbaserad).

Fr.o.m. 2014-01-01 ska en kontrollplan lämnas in efter att arbetet är utfört. Blanketten för kontrollplan fås tillsammans med tillståndet/godkännandet och ska fyllas i av gräventreprenören vid anordnandet. Se vidare information om kontrollplan i informationen i ansöknings-/anmälningsblanketten gällande enskild avloppsanläggning.

Sidan uppdaterad den 6 februari 2017

Lämna synpunkt på sidan