Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Avfallshantering och återvinning

Avfallshantering och återvinning


Här finns renhållnings- och återvinningsinformation som ni kan ha nytta av.


 
I Säffle kommun sköts renhållningen av entreprenörerna RenoNorden AB och Ragn-sells  Kommunpartner AB.

 

 


 

Inventering av renhållningsabonnemang


Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål har startat upp en inventering av renhållnings-abonnemang i Säffle kommun.


Vid en genomgång av de fastigheter som har ett slamhämtningsabonnemang så har det visat sig att drygt 650 stycken fastigheter inte finns med i kundregistret för sophämtning.


Det är kommunens ansvar att samla in och ta hand om hushållsavfall som uppkommer vid fastigheterna. De fastighetsägare som inte har sophämtning på sin fastighet idag kommer att kontaktas via brev av förvaltningen under februari månad.


Detta är första steget i inventeringen av renhållningsabonnemang i Säffle kommun. Fortsatt inventering kommer att ske under året.

 

 

Är du inte renhållningskund idag finns blanketten för anmälan nedan:

Brev till ej kund Säffle 20170125 - Skrivbar PDF.pdf
Brev till ej kund Säffle ENGELSK 20170125 - PDF skrivbar.pdf

Sidan uppdaterad den 29 augusti 2017

Lämna synpunkt på sidan