Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / FÖP Säffle stad

Fördjupning av översiktsplanen för Säffle stad

Säffle kommun har nu arbetat vidare med förslag till fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Säffle stad. Förslaget har arbetats om och förtydligats sedan samrådet.

En FÖP är ett strategiskt dokument och en del i kommunens utvecklingsplanering. Fördjupningen hanterar och gör avvägningar mellan allmänna intressen och är vägledande för beslut i frågor som rör användningen av mark och vattenområden.

Under granskningstiden finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.Förslaget finns utställt under tiden 10 juli 2017 – 11 september 2017 på följande platser:

  • Miljö och bygg, Järnvägsgatan 9
    öppet vardagar 08.00-12.00 och 13.00-15.30
  • Biblioteket, Kanaltorget 3
    öppet måndagar 10.00-18.00, tisdag-torsdag 10.00-17.00,
    fredagar 10.00-16.00.

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligt till miljö- och byggnadsnämnden, 661 80 Säffle eller miljo.bygg@saffle.se senast den 11 september 2017.

Miljö- och byggnadsnämnden

Sidan uppdaterad den 5 juli 2017

Lämna synpunkt på sidan